16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

MS Excel - Poziom średniozaawansowany

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie Analiza danych w MS Excel (Excel – poziom średniozaawansowany) stanowi kontynuację szkolenia Pierwsze kroki w MS Excel (Excel – poziom podstawowy). Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które pracują w programie Excel wykorzystując podstawowe opcje formatowania, funkcje (np. min, max, średnia, jeżeli) oraz znające możliwości podstawowej prezentacji danych za pomocą prostych wykresów.  Uczestnik szkolenia Analiza danych w MS Excel (Excel – poziom średniozaawansowany) pozna najważniejsze narzędzia programu Excel umożliwiające sprawną i szybką analizę danych, w tym – tabele przestawne, funkcje (jak np. WYSZUKAJ.PIONOWO), zaawansowane funkcje logiczne oraz zdobędzie wiedzę jak przedstawić opracowane dane za pomocą formatowania warunkowego oraz wykresów. Szkolenie MS Excel Średniozaawansowany stanowi zapoznanie z najczęściej używanymi funkcjami oraz narzędziami arkusza kalkulacyjnego MS Excel.  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie w stanie sprawnie budować formuły z wykorzystaniem różnorodnych funkcji, analizować dane w tabelach przestawnych oraz innych narzędziach, a co najważniejsze - dobierać odpowiednie narzędzie do napotkanego problemu.

 • Zakres tematyczny szkolenia Analiza danych w MS Excel (Excel - poziom średniozaawansowany):  Formatowanie:  • Formatowanie warunkowe

  o Wyróżnianie kolorem

  o Paski danych

  o Wyróżnianie duplikatów/unikatów

  • Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja

  • Różne metody kopiowania formatowania  Nadzór nad poprawnością:  • Sposoby unikania błędów

  • Poprawność danych

  o Sprawdzanie poprawności

  o Rozwijane listy

  o Komunikat o błędzie

  • Okno czujki

  • Inspekcja formuł

  • Ochrona arkusza

  • Ochrona skoroszytu

  • Wstawianie i modyfikacja komentarzy  Formuły i funkcje:  • Rodzaje odwołań

  • Formuły w tabelach

  • Nazwa obszaru, jako alternatywa odwołania bezwzględnego

  • Funkcje:

  o Daty i czasu (m.in. DZIŚ, TERAZ, DZIEŃ.TYG, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)

  o Matematyczne (m.in. ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, RZYMSKIE, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)

  o Logiczne (m.in. JEŻELI, LUB, ORAZ)

  o Wyszukiwania i adresu (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO)

  o Tekstowe (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY)

  o Statystyczne (m.in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, MAX.K, MIN.K, WYST.NAJCZĘŚCIEJ)  Narzędzia bazy danych:  • Baza danych w programie EXCEL

  • Sortowanie według kolejności listy niestandardowej, według kolorów

  • Usuwanie duplikatów

  • Tekst jako kolumny

  o Tekst o stałej szerokości/rozdzielany

  o Naprawa niepoprawnie wpisanych dat

  • Filtr zaawansowany

  • Tabele przestawne

  o Przygotowanie danych do tabel przestawnych

  o Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o tabelę

  o Podstawowe funkcje podsumowujące (SUMA, LICZBA, ŚREDNIA, MIN, MAX)

  o Odświeżanie tabel przestawnych

  o Wykresy przestawne  Wykresy  • Praca na seriach danych

  • Wykresy trójwymiarowe

  • Automatyczna aktualizacja wykresu

  •Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie Wykresy o dwóch osiach

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/excel-sredniozaawansowany

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Excel Średniozaawansowany ma charakter wykładowo-warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Kurs MS Excel Średniozaawansowany został stworzony z myślą o osobach pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym, wykorzystujących zaawansowane narzędzia oraz operujących na dużych zestawieniach danych. Szkolenie uczy praktycznego stosowania narzędzi, znacznie przyspieszających i ułatwiających pracę. Pokazuje jak automatyzować pracę stosując funkcje programu oraz użytkownika.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kamil Targosiński

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce