14 Godzin, 2 Dni

MS Excel - niezbędnik profesjonalnego handlowca - prognozy, analizy, raporty w MS EXCEL

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W czasie dwudniowych zajęć uczestnicy poznają zaawansowane możliwości Excela w oparciu o przykłady związane z pracą w działach sprzedaży. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności tworzenia planów i budżetów sprzedaży, generowania różnego typu raportów i analiz, sprawnego wykorzystania baz danych Microsoft Excel.

 • 1. Wykorzystanie baz danych Excela
  - zaawansowane sortowanie, grupowanie danych, sumy częściowe, filtr zaawansowany
  - zastosowanie praktyczne: analiza i wyszukiwanie informacji

  2. Tworzenie prognoz sprzedaży
  - lejek sprzedaży
  - prognoza szans sprzedaży (forecast)
  - konsolidacja danych
  - zastosowanie praktyczne: tworzenie szablonu prognozy sprzedaży (forecast) dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa

  3. Prognozowanie
  - trend, korelacja i regresja
  - prognozowanie z wykorzystaniem regresji liniowej
  - prognozowanie trendu ze zmianami sezonowymi (regresja z użyciem flag kategorii)
  - zastosowanie praktyczne: tworzenie rocznego planu sprzedaży i budżetu kosztów sprzedaży

  4. Modelowanie i optymalizacja
  - analiza wrażliwości
  - obliczanie progu rentowności Breakeven Point
  - scenariusze, analiza scenariuszy
  - zastosowanie praktyczne: określenie minimalnego rentownego planu sprzedaży; wariantowa kalkulacja oferty przetargowej

  5. Analiza danych i raportowanie
  - tabele przestawne
  - tworzenie i modyfikowanie tabel
  - prezentacja danych
  - konsolidowanie wielu zakresów danych
  - wykresy przestawne
  - zastosowanie praktyczne: raport wyników sprzedaży wg klientów, produktów, klas produktów, regionów sprzedaży; raport udziału w sprzedaży najważniejszych klientów; ranking najlepszych i najsłabszych handlowców;

  6.Współpraca Excela z zewnętrznymi źródłami danych (np. z systemami ERP i CRM)
  - import danych zapisanych w różnych formatach
  - korzystanie z zewnętrznych baz danych - ODBC
  - kwerendy danych
  - porównywanie danych z różnych systemów; funkcje wyszukujące
  - zastosowanie praktyczne: porównanie własnych danych kosztów sprzedaży z wyeksportowanymi danymi księgowymi.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Warsztaty komputerowe oparte na pracy z realnych sytuacji sprzdażowych.

 • Kadra kierownicza i pracownicy działów sprzedaży i marketingu. Uczestnicy szkolenia powinni znać dobrze środowisko MS Excel.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Tadeusz Plewa

Szkolenia o podobnej tematyce