16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

MS Access - Zaawansowany kurs obsługi i modyfikacji baz danych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie MS Access Zaawansowany skierowane jest do osób znających podstawy obsługi programu MS Access oraz pragnących opanować tajniki projektowania oraz efektywnego wykorzystywania relacyjnych baz danych. Dzięki szkoleniu MS Access Zaawansowany dowiesz się jak stworzyć optymalną strukturę bazy danych, w jaki sposób za pomocą relacji połączyć tabele oraz jak najlepiej pobrać z bazy danych tylko te informacje, które Cię interesują. Usprawnisz także sposoby wprowadzania danych do bazy danych, prezentowania eleganckich raportów oraz budowania wykresów przestawnych. Wiedza zdobyta na szkoleniu MS Access Zaawansowany pozwala na tworzenie relacyjnych baz danych pod potrzeby własne oraz potrzeby firmy. Szkolenie prezentuje także możliwości wymiany danych z innymi programami pakietu MS Office (np. MS Excel).

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Access Zaawansowany:  1. Podstawy teoretyczne baz danych:

  - Podstawy teoretyczne projektowania baz danych

  - Obiekty bazy danych

  - Typy danych

  - Normalizacja

  - Relacje  2. Tabele - Tworzenie oraz modyfikacja:

  - Tworzenie tabel

  - Niestandardowe maski wprowadzania

  - Odnośniki

  - Klucze

  - Właściwości pól,

  - Tworzenie relacji  3. Kwerendy:

  - Rodzaje kwerend: Krzyżowe, Aktualizujące, Tworzące tabele, Dołączające rekordy, Usuwające rekordy

    - Wyświetlanie zbioru dynamicznego

  - Praca z polami

  - Tworzenie sprzężeń w kwerendach

  - Operatory

  - Kryteria: Wiele w jednym polu, Jedno w wielu polach

  - Tworzenie pól obliczeniowych  4. Formularze:

  - Formularz jako narzędzie wprowadzania danych

  - Tworzenie formularzy

  - Zmiana projektu formularza

  - Właściwości i zastosowanie formantów

  - Podformularze  5. Raporty:

  - Typy raportów

  - Tworzenie oraz modyfikacja raportów

  - Dopracowywanie raportu

  - Grupowanie danych

  - Wykresy  6. Współpraca z innymi aplikacjami:

  - Import danych

  - Eksport danych

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/access-zaawansowany

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Access Zaawansowany ma charakter wykładowo - warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie MS Access Zaawansowany skierowane jest do osób wykorzystujących w codziennej pracy program ACCESS. Na kursie przybliżone zostaną zaawansowane metody wprowadzania oraz odczytywania wybranych przez użytkownika informacji.

 • 800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce