40 Godzin, 5 Dni

MS 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie pozwala uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrożenia, konfiguracji i zarządzania usługą Active Directory. Omawia implementację obiektów, relacje zaufania, wykorzystanie polityk grupowych, zagadnienia monitorowania i utrzymania AD DS. Uczestnicy dowiadują się również o sposobach przestrzegania zasad bezpieczeństwa serwerowego. Zdobywają wiedzę o utrzymaniu usług NAP i DFS.

 • * Wprowadzenie do zadań administracyjnych w Windows Server 2008
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo role serwera
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przegląd Active Directory
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wykorzystanie narzędzi administracyjnych Windows Server 2008
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wykorzystanie pulpitu zdalnego w administracji
  * Tworzenie kont użytkowników i komputerów w Active Directory Domain Services (AD DS)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie kontami użytkowników
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo tworzenie kont komputerów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo automatyzacja zarządzania obiektami AD DS
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wykorzystanie kwerend do wyszukiwania obiektów w AD DS.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wprowadzenie do grup
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie grupami
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo tworzenie jednostek organizacyjnych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo ogólne informacje dotyczące dostępu do zasobów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przydzielanie uprawnię do zasobów sieciowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie uprawnieniami NTFS
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo określanie uprawnię efektywnych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo delegacja kontroli administracyjnej nad obiektami AD DS
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekonfiguracja relacji zaufania AD DS.Tworzenie i konfiguracja polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* o przegląd zagadnień dotyczących polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja zakresu obiektów polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo analiza obiektów polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie obiektami polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedelegacja kontroli administracyjnej nad obiektami polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja ustawię polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja skryptów i folderów przekserowanych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja szablonów administracyjnych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja preferencji polityk grupowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wdrażanie oprogramowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja polityk bezpieczeństwa
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wdrażanie polityk haseł
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo ograniczenia członkostwa grup i dostępu do oprogramowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie zabezpieczeniami przy zastosowaniu szablonów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo infrastruktura zabezpieczeń serwer
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja polityk kontroli
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przegląd zagadnień związanych z usługą WSUS (Windows Server Update Services)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie WSUS
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieplanowanie zarządzaniem aktualizacjami zabezpieczeń
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem pamięciami masowymi w Windows Server2008
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie pamięciami masowymi
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie ograniczeniami dostępnego miejsca
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wdrażanie reguł file screening
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zarządzanie raportami
  * Konfigurowanie i zarządzanie DFS (Distributed File System)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przegląd zagadnień związanych z DFS
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja przestrzeni nazewniczej DFS
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja replikacji DFS
  * Konfiguracja mechanizmu NAP (Network Access Protection)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przegląd zagadnień związanych z NAP
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo sposób działania NAP
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja NAP
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo tworzenie kopii zapasowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo konfiguracja kopii w tle
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zapewnienie dostępności serwera i usług
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo planowanie żądań monitorowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo kalkulacja linii odniesienia serwerów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo kalkulacja obiektów wydajnościowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo analiza obiektów wydajnościowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wybór narzędzi do monitorowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo planowanie metod powiadamiania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo przegląd zadań utrzymywania serwerów Windows Server 2008
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo automatyzacja utrzymania serwerów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo panowanie kopii zapasowych w Windows Server 2008
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo planowanie polityk kopii zapasowych w Windows Server 2008
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo planowanie polityk odtwarzania serwera
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo planowanie polityk odtwarzania EFS

Szkolenia o podobnej tematyce