0 Godzin, 0 Dni

MOTYWOWANIE ZESPOŁU

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Trening „Motywowanie zespołu” przeznaczony jest dla osób, które już działają lub będą działać jako menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy lub członkowie zespołów; dla osób, którym zależy na adekwatnym reagowaniu na zmieniające się wymagania sytuacji oraz chcących mobilizować innych do lepszej i efektywniejszej pracy zespołowej.
  W trakcie dwóch dni treningu uczestnicy poznają i praktycznie przećwiczą strategiczne rozwiązania i doraźne techniki, otrzymają całościowy system motywowania zespołu, wraz z zestawem gotowych narzędzi do diagnozowania sytuacji w firmie, przeprowadzania rozmów motywujących, dyscyplinujących, itd.
  Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć: rozpoznać i przeanalizować podstawowe zachowania, które poprawiają relacje w zespole; zrealizować takie efektywne techniki komunikacji w zespołach, które pozwolą na poprawienie wydajności; odkryć czynniki, które umożliwiają innym pracownikom zespołu realizację ich indywidualnych potrzeb; stosować asertywne techniki w sytuacjach o konfrontacyjnym charakterze.
  Podstawowe zagadnienia: teoretyczne podstawy motywacji; warunki skuteczności stosowania nagród i kar; model komunikacji; mowa ciała; „Godna postawa”; okno Johari; zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych; reguły wywierania wpływu; charakterystyka ludzi potrafiących wywierać wpływ; klucz do przywództwa: priorytety; precyzyjne ustalanie priorytetów; style komunikacji; sześć rodzajów interwencji; techniki perswazyjne; wywieranie wpływu przez rozkazywanie; asertywne techniki perswazyjne w sytuacjach konfliktowych, w rozmowach dyscyplinujących; asertywne prawa podwładnego i reakcje na trudne sytuacje; cztery rodzaje zachowania a emocje; trudni pracownicy; technika sześciu etapów; czas do namysłu; technika zmniejszania napięcia; rozmowa dyscyplinująca.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce