16 Godzin, 2 Dni

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW pewne szkolenie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
  Adres strony został usunięty jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko!


  JEŚLI CHCESZ:
  -poznać mechanizmy motywujące ludzi do pracy,
  -zdobyć informacje jak łączyć indywidualne cele pracowników z celami firmy,
  -poznać zasady i metody pozafinansowego wynagradzania pracowników,


  TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE:

  KORZYŚCI:
  -świadomość występujących u ludzi potrzeb i motywatorów,
  -nabycie umiejętności efektywnego motywowania pracowników,
  -poznanie repertuaru różnych metod motywacyjnych,
  -przekonanie się do stosowania pozafinansowych metod motywacyjnych,
  -przećwiczenie rzeczywistych sytuacji w scenkach, symulacjach i case-ach.

  Szkolenie gwarantuje wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na motywowanie, metody skutecznego przekazywania komunikatów, kontroli i egzekwowania realizacji zadań oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne cele pracowników z celami firmy, poznanie zasad i metod wynagradzania pracowników nie tylko finansowego.
  Uczestnicy warsztatów poznają zasady efektywnej komunikacji z zespołem i podniosą na wyższy poziom umiejętności wywierania wpływu na współpracowników oraz ich motywowaniu aby dawali z siebie w wszystko.


  PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  Rozwój umiejętności efektywnego zarządzania ludźmi.
  Własny styl kierowania ludźmi.
  Style prowadzenia rozmów.
  Stosowanie kar i nagród.
  Komunikacja perswazyjna.
  Budowanie wizerunku przywódcy.
  Motywy postępowania, ratio vs. emotio, mechanizmy obronne.

  Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
  skuteczne przekazywanie poleceń
  kontrola
  pochwała vs. (motywująca) nagana
  ocena okresowa
  Zasady skutecznego przydzielania zadań.
  Zasady skutecznego delegowania.
  Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania.

  Komunikacja a wywieranie wpływu
  Zjawisko pierwszego wrażenia.
  Efekt aureoli.
  Oddziaływanie na zmysły.
  Werbalne i niewerbalne elementy perswazji w komunikacji.
  Oddziaływanie wpływowe w oparciu o piramidę potrzeb wg Maslow’a.
  Komunikaty emocjonalne i racjonalne.
  Zadawanie pytań otwartych , zamkniętych i sugerujących.

  Motywacja zespołu
  Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialności w zespole ?
  Ludzie unikają odpowiedzialności – gdzie tkwi przyczyna?
  Kształtowanie dialogu.
  Budowanie poczucia tożsamości grupowej.
  Wywoływanie automatycznych wzorców zachowań

  Budowanie skutecznej argumentacji motywującej podwładnych do oczekiwanego działania.
  Kto uzasadnia ten przewodzi!
  Jak efektywnie przekazywać polecenia ?
  Jak przekazać zadanie, którego nikt nie lubi?

  Narzędzia pracy lidera:
  Skuteczne przekazywanie poleceń.
  Kontrola (nie „czy” tylko „jak kontrolować”?)
  Pochwała vs. (motywująca) nagana (słowna).

  Pozafinansowe narzędzia motywacyjne.
  Motywacyjna rola uprawnień.
  Motywowanie poprzez wzmocnienia, szkolenie i zaspokajanie potrzeb.

  Motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole
  Procesy decyzyjne jako element motywacji.
  Grupowe podejmowanie decyzji.
  Sposób zarządzania jako element wpływający zgrany zespół.


  Przed szkoleniem każdy z uczestników ma możliwości wypełnienie ankiety by zwrócić uwagę na aspekty szczególnie dla niego ważne.
  Dzięki temu szkolenie jest dostosowane do potrzeb uczestników.
  Na szkoleniu można zgłaszać zagadnienia które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego również drogą e-miał lub telefonicznie doradcy.


  U NAS LICZĄ SIĘ REZULTATY!
  Ponad 15-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiet gwarancji:

  - GWARANCJA PEWNY TERMIN SZKOLENIA
  - GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
  - GWARANCJA BEZTERMINOWEJ OPIEKI TRENERA

  Czym są nasze gwarancje? To obszary, w których pragniemy zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, dać unikalne na rynku dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość Państwa edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz bezpłatną BEZTERMINOWĄ opiekę trenera.


  SPOSÓB PROWADZENIA WARSZTATÓW:
  Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.
  Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenia, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu zadania.

  Metody szkolenia:
  80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
  20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia
  ćwiczenia,
  studia przypadków,
  gry sytuacyjne,
  mikro-wykłady,
  symulacje
  dyskusje moderowane,
  autoprezentacje i odgrywanie ról.

  Ze względu na małą grupę szkoleniową, ale również na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.


  Koszt inwestycji:
  Zgłoszenie powyżej 30 dni przed terminem: 1390,00 zł netto/os + 23% VAT
  Zgłoszenie powyżej 15 dni przed terminem: 1590,00 zł netto/os + 23% VAT
  Zgłoszenie 2 tygodnie przed terminem: 1790,00 zł netto/os + 23% VAT

  II , III i IV osoba z firmy 1190,00 netto + 23% VAT V osoba – gratis

  Cena zawiera:
  Konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu (e-mail oraz telefonicznie) – bezterminowo,
  materiały szkoleniowe,
  certyfikat ukończenia szkolenia,
  4x przerwa kawowa, 2x obiad,
  pomoc i doradztwo po szkoleniu.

 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia VIDI

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena do ustalenia indywidualnego

Szkolenia o podobnej tematyce