16 Godzin, 2 Dni

Motywowanie pracowników

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele trenigu:  * Poznanie i doskonalenie narzędzi motywowania, dobranych do osobowości pracowników.

  * Poznanie motywatorów pozafinansowych i antymotywatorów.

  * Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników.

  * Doskonalenie umiejętności przekazywania oceny i pochwały w sposób motywujący.

  * Odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii motywacyjnych.

  * Rozwój kompetencji osobistych wspierających proces motywowania.

  * Współpraca w zespole z orientacją na rozwiązywanie problemów.

  * Stawianie sobie celów indywidualnych i zbiorowych oraz realizowanie ich.

  * Poruszanie się w systemach organizacyjnych.

  * Nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania ludzi.

  * Poznanie sposobów efektywnej komunikacji z pracownikami.

  * Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień.

  * Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem.

  * Ćwiczenie rozmów w tzw. trudnych sytuacjach.

  * Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.

 • Dlaczego warto uczestniczyć w treningu?

  * Zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji,
  * Zdobycie umiejętności przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i oceny w sposób motywujący,
  * Rozwój umiejętności motywującego delegowania zadań,
  * Poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników,
  * Przygotowanie planu systemu motywacyjnego we własnym zespole.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce