0 Godzin, 3 Dni

Motywowanie pracowników

9 700,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Charakterystyka procesu motywacyjnego
  2. Różnice w indywidualnych sposobach motywowania - ustalenie kierunków motywacji
  3. Sposoby motywowania czyli osiąganie pożądanych zachowań pracowników
  4. Zasady skutecznego motywowania pracowników
  5. Pozapłacowe narzędzia motywacji
  6. Style kierowania a motywacja
  7. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z pracownikami

 • kierownicy, liderzy zespołów pracowniczych

 • 9700 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • 9700 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce