0 Godzin, 2 Dni

Motywowanie pracowników

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Jako doradcy personalni codziennie spotykamy się z problemami motywacji pracowników. Doskonale wiemy, że źle motywowany pracownik prędzej czy później poszuka innej pracy. Mając zaś kontakt z menedżerami doskonale poznaliśmy różnorodne techniki motywowania stosowane w firmach. Odpowiedni system oparty na pozafinansowych metodach motywacji jest skutecznym sposobem zmniejszania kosztów zatrudnienia. Oznacza to małą rotację, szybszy proces adaptacji nowych pracowników, dobrą atmosferę w pracy, wyższy poziom świadomości i zaangażowania pracowników, zwiększenie ich lojalności wobec firmy, etc. Generalnie zaś – większe zyski uzyskiwane w przyjemnych warunkach pracy. W trakcie szkolenia przekazujemy menedżerom wiedzę i umiejętności związane z motywowaniem. Kładziemy nacisk na indywidualna prace menedżerów nad własnymi ograniczeniami i barierami w kontaktach z podwładnymi.  PRZEZNACZENIE

  Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli, kierowników projektów, liderów grup zadaniowych.  KORZYŚCI

  Uzyskanie umiejętności:

  - wybrania systemu motywacji pracowników oraz narzędzi odpowiednich dla własnej firmy

  - analizy indywidualnych potrzeb pracowników i dostosowywania do nich metod motywacji

  - przeprowadzania rozmów motywująco - rozwijających dla pracowników

  - reagowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

 • 1. Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników

  2. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

  3. Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe

  4. Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę

  5. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów

  6. Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dagmara Zielińska

Szkolenia o podobnej tematyce