16 Godzin, 2 Dni

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

więcej terminów () mniej terminów
 • W wyniku szkolenia uczestnicy:

  poznają podstawowe elementy teorii motywacji  będą świadomi jak duże znaczenie dla wzrostu efektywności i wyników pracy ma prawidłowe motywowanie osób i zespołów  będą potrafili rozpoznawać potrzeby podwładnych i racjonalnie je zaspokajać  przyswoją sobie podstawowe techniki i procedury motywowania

 • TEMATYKA

  Podstawowe systemy motywowania pracowników - mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia
  - różne koncepcje oraz style kierowania zespołami pracowniczymi
  - potrzeby ludzi, ich rozpoznawanie i zaspokajanie
  - rola i znaczenie różnych czynników motywujących

  Zadania szefa w zakresie motywowania podwładnych - ćwiczenia, dyskusja, film video
  - rozpoznanie własnych predyspozycji i umiejętności motywowania
  - określanie zadań stawianych podwładnym
  - bieżące ocenianie wykonanej pracy
  - motywowanie do najwyższej jakości robót i usług
  - budowanie zespołu

  Trening zachowań motywujących - ćwiczenia, dyskusja, demonstracje, praca z kamerą - techniki aktywnego słuchania
  - stawianie i komunikowanie celów
  - dialog z podwładnymi, dawanie wsparcia
  - różne formy nagradzania i karania
  - feedback - informacje zwrotne
  - wyzwalanie pozytywnego nastawienia, wciąganie do współpracy

  Systemy ocen w organizacji - mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia
  -
  - różne metody i techniki oceniania
  - funkcje motywacyjne systemów wynagradzania
  - wybór i dostosowanie systemu ocen okresowych do specyfiki firmy
  - ocena pracownika jako element systemu motywacji i skutecznego zarządzania
  - problemy związane z przygotowaniem i wdrażaniem systemu ocen

 • Certyfikat Arkadia Consulting

 • wykłady, ćwiczenia, dyskusja, demonstracje, praca z kamerą

 • kierownicy średniego i wyższego szczebla oraz specjaliści służb

  personalnych

Jacek Gargól

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Trener o wieloletnim i bogatym doświadczeniu. Szkolił się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, brał też udział w warsztatach typu train-the-trainer w USA (posiada certyfikat The American Federation of State, County & Municipal Employees). Był kierownikiem Działu Kadr w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oraz współpracował jako trener z Polsko - Amerykańskim Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Łodzi. Specjalizuje się w warsztatach asertywności, efektywnej komunikacji, negocjacji, i warsztatach team-building. Lista dotychczasowych klientów obejmuje min. PTK Centertel, Pricewaterhouse Cooper, Wytwórnię Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS s.c., Zakład Produkcji Odzieży Próchnik S.A., Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, jeśli wymienić tylko niektórych. Pasjonuje się turystyką i tai-chi.

Szkolenia o podobnej tematyce