16 Godzin, 2 Dni

MODELOWANIE WSPÓŁPRACY I UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DLA AUDITORÓW

7 600,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest poprawa współpracy audytorów wewnętrznych z otoczeniem poprzez rozwój i korekcję swoich umiejętności w dziedzinie komunikacji interpersonalnej.

  UCZESTNICY:

  Szkolenie jest przeznaczone dla audytorów wewnętrznych przedsiębiorstw przemysłowych.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNKÓW:

  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

   Znać swoje słabe i mocne strony w procesie komunikacji i współpracy interpersonalnej;

   Wiedzieć jakie jest znaczenie poszczególnych elementów komunikacji dla budowania życzliwości innych i chęci współpracy;

   Umieć dostosować formę wypowiedzi do sytuacji, okoliczności i typu rozmówcy;

   Rozumieć znaczenie mowy ciała i innych elementów pozawerbalnych w takim stopniu, aby nie utrudniały one procesu komunikacji i współpracy z innymi;

   Radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w sposób nieagresywny w stosunku do innych i zarazem bez naruszania swoich własnych granic (asertywność).

 • ZAKRES I TEMATYKA:
  1) Wprowadzenie - przedstawienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji w firmie.
  2) Komunikacja niewerbalna:
   mowa ciała, ruch, sygnały spontaniczne, przestrzeń, dystans interpersonalny,
   wywieranie pierwszego wrażenia,
  3) Komunikacja werbalna:
   Komunikacja jedno- i dwustronna,
   Efektywna komunikacja jednostronna - zasady skutecznej prezentacji,
   analiza osobistego stylu i poziomu komunikacji w kategoriach Analizy Transakcyjnej,
   kategorie językowe,
   przezwyciężanie barier komunikacyjnych.

  4) Proces komunikacji:
   wywieranie wpływu w kontakcie osobistym, kierowanie rozmową poprzez aktywne słuchanie, strukturalizację rozmowy,
   techniki zadawania pytań,
   obrona przed krytyką i manipulacją,
   SMART – technika wzajemnych uzgodnień.
  5) Efektywna komunikacja interpersonalna – ułatwienie współpracy podczas rozwiązywania konfliktu:
   Okno Johariego
   Aura porozumiewania się,
   Parafrazowanie,
   Unikanie pułapek językowych.
  6) Obrona własnych racji w sytuacjach konfliktowych
   diagnoza własnego zachowania w sytuacjach konfliktowych
   fazy efektywnego rozwiązywania konfliktu (zainicjowanie interakcji - spór - wyjście ze sporu)
   techniki efektywnego rozwiązywania konfliktu
  7) Asertywność w komunikowaniu się
   postawy w komunikacji
   identyfikacja indywidualnych postaw
   wyrażanie opinii

 • Certyfikat Przybyliński - Trening

 • Szkolenie prowadzone byłoby w sposób interaktywny, to znaczy, że prowadzący przy pomocy różnego rodzaju ćwiczeń warsztatowych aktywizowaliby uczestników do pracy w małych podgrupach, parach oraz dyskusji panelowych. W trakcie szkolenia uczestnicy braliby również udział w scenkach nagrywanych na video, mających za zadanie stymulowanie rzeczywistych sytuacji związanych z tematyką warsztatu.

 • UCZESTNICY:

  Szkolenie jest przeznaczone dla audytorów wewnętrznych przedsiębiorstw przemysłowych.

 • 3800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 7600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie będzie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, psychologów specjalizujących się w dziedzinie psychologii pracy i organizacji, ze szczególnym naciskiem na komunikację interpersonalną i rozwiązywanie konfliktów.

Szkolenia o podobnej tematyce