0 Godzin, 0 Dni

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODYKI RIVA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych założeń metodyki modelowania procesów biznesowych RIVA, uznanej za jedną z najbardziej wartościowych metod modelowania architektury oraz przebiegów procesów. Szkolenie może okazać się impulsem do wzięcia udziału w rozszerzonym szkoleniu z metodyki RIVA, prowadzonym przez jej autora Martyna Oulda http://www.veniceconsulting.co.uk/.  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na interpretację oraz weryfikację modeli procesów biznesowych, utworzonych z wykorzystaniem metodyki RIVA a także podstawową wiedzę pozwalającą na samodzielne budowanie modeli procesowych.

 • 1. Wprowadzenie do tematyki procesów biznesowych
  2. Omówienie składowych metodyki Riva
  * Architektura procesów (sposoby zapisu zidentyfikowanych w organizacji procesów oraz łączących je zależności)
  * Reguły biznesowe (sposoby zapisu ograniczeń, jakim podlega działalność organizacji)
  3. Omówienie zasad tworzenia architektury procesów
  * Rodzaje procesów biznesowych
  * Koncepcje business entity (encje)
  * Przekształcanie modeli encji na model architektury procesów
  4. Opisywanie procesów biznesowych (gospodarczych) z wykorzystaniem notacji BPMN
  * Zasady identyfikacji uczestników biorących udział w realizacji procesu (nazywanych w dalszej części rolami)
  * Sposoby opisu ról
  * Sposoby opisywania komunikacji ról
  * Sposoby opisu działań realizowanych przez role w ramach procesu
  * Prezentacja typowych konstrukcji, występujących w modelach prezentujących przebiegi procesów
  5. Podsumowanie
  * Podsumowanie zdobytej wiedzy oraz wskazanie obszarów zastosowań RIVA w kontekście holistycznego opisu zasad działania organizacji
  * Omówienie potencjalnej dalszej ścieżki rozwoju specjalistów dziedzinowych.

 • Zajęcia będą składały się z części wykładowej (50% czasu) oraz ćwiczeniowej (50% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

 • Odbiorcami szkolenia są wszystkie osoby, które będą w późniejszym okresie zaangażowane do prac związanych z modelowaniem, analizą i poprawą procesów: członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, analitycy biznesowi.

 • 1600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Artur Kasprzyk, Prezes zarządu AION, Członek Zarządu ds. Edukacji i Rozwoju Zawodowego polskiego oddziału International Institute of Business Analysis, ekspert w dziedzinie modelowania procesów biznesowych oraz technik analizy systemów informatycznych. Od ponad 15 lat swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń, doradztwo oraz audyty projektów informatycznych.Uczestniczył jako główny konsultant oraz kierownik projektów w wielu ogólnokrajowych przedsięwzięciach informatycznych. Jest autoryzowanym konsultantem Select Business Solution Ltd. (metodyka wytwarzania systemów informatycznych) oraz Pritchett Ltd. (modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych). Od wielu lat stale publikuje w prasie specjalistycznej oraz wygłasza prelekcje na uczelniach wyższych oraz podczas konferencji. Współautor metodyki AION oraz książki:

Szkolenia o podobnej tematyce