7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować? Aspekty prawne i psychologiczne. - Human Skills

Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, jak również z konsekwencjami dla pracownika i organizacji,

  Przedstawienie aspektów psychologicznych, społecznych, prawnych związanych z tymi zjawiskami,

  Wspomożenie uczestników w procesie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

  Przedstawienie sposób przeciwdziałania sytuacjom mobbingu i dyskryminacji w firmie.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników, omówienie planu szkolenia.

  10:00 – 11:00 CZĘŚĆ TEORETYCZNA
  1. Definicja mobbingu
  2. Kryteria mobbingu
  3. Aspekty prawne związane z mobbingiem, w tym konsekwencje mobbingu
  4. Mobbing, a inne naruszenia praw pracowniczych

  ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W KONTEKŚCIE MOBBINGU
  1. Czynniki odpowiedzialne za mobbing (po stronie sprawcy, osoby lobbowanej, organizacji)
  2. Diagnoza przekonań związanych z powstawaniem mobbingu, jak również niewłaściwą interpretacją mobbingu
  3. Praca nad zmianą przekonań

  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA: WARTOŚCI, ASERTYWNA KOMUNIKACJA I INFORMACJA ZWROTNA - ROLA WARTOŚCI W PROFILAKTYCE ANTYMOBBINGOWEJ
  1. Komunikat JA: asertywne wyrażanie wprost swoich odczuć, ich przyczyn i oczekiwań zmiany
  2. Perspektywa TY i MY: poznawanie perspektywy partnerów komunikacyjnych
  3. Zasady i sposoby udzielania asertywnej informacji zwrotnej

  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 DYSKUSJA MODEROWANA – WYPRACOWANIE ROZWIĄAZAŃ W WYBRAYCH TEMATACH
  1. Wypracowanie rozwiązań w wybranym przez uczestników temacie / tematach z wykorzystaniem efektu synergii i z wykorzystaniem strategii kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych

  15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 ACTION PLAN (mający na celu efektywną implementację wypracowanych rozwiązań oraz rozwój własny uczestników)
  1. Wypracowanie planu działań do wdrożenia
  2. Po warsztacie i indywidualnych zadań rozwojowych dla uczestników

  16:10 – 16:30 Zakończenie szkolenia, podsumowanie, wnioski.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • 1. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

 • Osoby zainteresowane tematem

  Osoby borykające się z problemem mobbingu lib dyskryminacji w miejscu pracy

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marzena Mieczkowska

Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opisu stanowisk pracy, oceny pracowników, audytów personalnych oraz szkoleń z zakresu rozwoju potencjału pracowników, badania satysfakcji pracowników, systemów komunikacji wewnętrznej, projektów outplacementowych, zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej firmy, systemów motywacyjnych. Dotychczas realizowana kariera zawodowa zaowocowała ekspercką wiedzą z zakresu zarówno twardego jak i miękkiego HR, umiejętnością biznesowego podejścia do zagadnień HR w kontekście rozwoju firmy oraz umiejętnością współpracy z różnymi grupami społeczno – zawodowymi w kilku branżach. Jest finalistką ogólnopolskiego konkursu “Dyrektor Personalny roku 2001”. Uczestniczyła w programie: „TALENTY” – Talents Fokus. Ma na koncie takie działania jak: tworzenie strategii personalnej firm, systemu komunikacji, opracowanie i wdrożenie systemu ocen. Współtworzyła kulturę organizacyjną firm, była współodpowiedzialna za procesy integracji pięciu firm i restrukturyzację.

Szkolenia o podobnej tematyce