14 Godzin, 2 Dni

Mistrz produkcji i brygadzista - Doskonalenie kompetencji osobistych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób funkcyjnych z zakresu zarządzania personelem, które bezpośrednio
  odpowiadają za wynik produkcyjny, instruowanie i uczenie pracowników, a także utrzymanie optymalnego poziomu morale zespołów produkcyjnych.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  1. Brygadzista i mistrz jako przywódca zespołu produkcyjnego:

  Rola mistrza i brygadzisty w organizacji.
  Style przywództwa (autodiagnoza).
  Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
  Budowanie autorytetu lidera.
  Stres jako element zarządzania.
  2. Zespół produkcyjny w organizacji:

  Specyfika produkcji i jej wpływ na pracę zespołu.
  Etapy tworzenia zespołu, role pracowników w zespole.
  Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
  Podstawowe techniki wywierania wpływu.
  Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
  3. Rola komunikacji w dziale produkcji:

  Komunikacja jako element zarządzania.
  Rola sprzężenie zwrotnego i jego wykorzystanie.
  Zasady skutecznej komunikacji.
  Komunikacja w sytuacjach trudnych.
  Rozmowa z szefem, rozmowa z pracownikiem.
  4. Bariery komunikacji:

  Najczęstsze rodzaje zaburzeń w komunikacji.
  Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
  Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.
  5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:

  Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
  Reguły planowania, wyznaczanie priorytetów.
  Planowanie a zarządzanie czasem własnym i innych.
  6. Delegowanie zadań:

  Indywidualne podejście do pracownika.
  Formułowanie poleceń.
  Egzekwowanie realizacji poleceń.
  Błędy w delegowaniu.
  7. Motywacja:

  Rodzaje motywacji.
  Teoria motywacji wg F. Herzberga.
  Źródła motywacji oparte na hierarchii Maslowa.
  System motywacyjny w przedsiębiorstwie i techniki motywowania pozafinansowego.
  8. Kreatywność jako element zarządzania zespołem:

  Kreatywność a rutyna.
  Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
  Dobór metody adekwatnej dla zespołu produkcyjnego – rekomendacja.
  Ćwiczenia:

  Indywidualny pomiar posiadanych kompetencji zarządczych.
  Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
  Praktyczna analiza czynników motywujących i demotywujących w zakresie wykonywania czynności zawodowych.
  Gra symulacyjna (z zakresu delegowania zadań).
  Multimedia (praca zespołowa).
  Studia przypadków z innych firm produkcyjnych.
  Metoda efektywnego zbierania informacji zwrotnej i wykorzystania wiedzy i spostrzeżeń pracowników.

 • certyfikat TQMsoft

 • wykład i ćwiczenia Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: do 60%.

 • Brygadzista,
  Lider produkcji,
  Team leader,
  Mistrz zmianowy,
  Majster produkcji,
  Supervisor

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce