200 Godzin, 20 Dni

Mistrz Praktyk NLP - Master Practitioner of NLP

więcej terminów () mniej terminów
 • Mistrz Praktyk NLP to kurs pozwalający poznać zaawansowane metody wprowadzania zmian w obszarze przekonań, wartości, tożsamości i misji

  Korzyści i cele.
  Uczestnicząc w kursie Mistrz NLP poznasz:
  - procesy i interwencje dotyczące wyższych poziomów funkcjonowania osoby: przekonań, wartości, tożsamości i misji,
  - zaawansowane, wielowymiarowe techniki pracy z problemami i ich przyczynami,
  - metody integrujące poznane wcześniej modele i techniki,
  - użyteczną typologię sposobów postrzegania, motywowania i emocjonalności osoby,
  - zaawansowane metody modyfikowania emocji, przekonań, odkrywania misji oraz osiągania integracji wewnętrznej,
  - wiedzę i metody usprawniające zarządzanie czasem i planowanie,
  - nowe sposoby odnajdowania i wykorzystania swoich zasobów,
  - procesy modelowania na wszystkich poziomach funkcjonowania osoby,
  - całościowy system rozpoznawania natury problemu, obejmujący wszystkie poziomy ludzkiego funkcjonowania, oraz odpowiadające
  im narzędzia wprowadzania pozytywnej zmiany,
  - sposoby wykrywania i neutralizowania głęboko zakorzenionych przeszkód na drodze do realizacji celów i satysfakcjonującego życia.

 • I. Linia czasu i przekonania
  Moduł uczy rozpoznawać, w jaki sposób ludzie tworzą mapę swojej „czasoprzestrzeni”, czyli jak kodują upływ czasu oraz poszczególne zdarzenia. Indywidualna linia czasu wyjaśnia jeden z najistotniejszych elementów subiektywnej rzeczywistości, który jest odpowiedzialny m.in. za organizację czasu, zdolność planowania przyszłości, stopień dostępu do swoich zasobów itp. Ponadto moduł dostarcza podstawowej wiedzy na temat kształtowania się przekonań oraz ich wpływu na nasze życie. Poznajemy tu także sposoby aktualizowania swoich przekonań w sposób, który dostosowuje je do naszych obecnych możliwości.

  II. Wartości i ich systemy
  Co jest dla nas ważne, co ma sens, co motywuje do działania? W jaki sposób są uporządkowane nasze wartości, tworząc unikalną hierarchę? Jak to wszystko wpływa na naszą motywację, decyzje, styl życia i działania? W jaki sposób harmonizować swój system wartości? Jak dopasować do niego nasze działania, aby zwiększyć spójność i satysfakcję? Ta część szkolenia pomaga odpowiedzieć na powyższe pytania oraz na wiele innych dotyczących jakże ważnego poziomu naszego funkcjonowania, jakim jest sfera wartości.

  III. Wartości i inteligencja emocjonalna
  Gdy wartości nie są respektowane, rodzą się emocje, które nas o tym informują. Umiejętność odczytywania zawartych w nich przekazów oraz podejmowania działań „korekcyjnych” to jeden z ważnych aspektów inteligencji emocjonalnej w ujęciu NLP. Sfera uczuć przestaje wtedy być czymś enigmatycznym, lecz staje się cennym źródłem wiedzy o skutkach naszych działań (emocja jako informacja zwrotna). Uczymy się także konstruktywnie wpływać na nasze wewnętrzne stany, uwalniać się od przytłaczających emocji i zamieniać je na bardziej wspierające.

  IV. Zastosowanie linii czasu do zmiany emocji i przekonań
  Poznaliśmy już linię czasu jako subiektywny sposób kodowania chronologii zdarzeń i doświadczeń. Teraz uczymy się metod, które wykorzystują model linii czasu do wprowadzania pożądanych zmian. Odkrywamy, jak dzięki swego rodzaju „podróżom w czasie” można dokonywać wspierającej korekty sposobu przeżywania przeszłości, wzmacniać swoje Ja na różnych etapach życia, programować swoją przyszłość i dokonywać wielu innych pozytywnych zmian.

  V. Emocje, tożsamość, role
  Stopniowo wspinamy się na coraz wyższe poziomy funkcjonowania. Tym razem sięgamy do poziomu tożsamości, który wywiera przemożny wpływ na to, z czym się identyfikujemy oraz na role, które pełnimy w życiu. Ten poziom jest zwykle rzadko uświadamiany sobie przez ludzi. W tej części szkolenia uczestnicy otrzymują użyteczne narzędzia osiągania większej świadomości i harmonii na poziomie tożsamości.

  VI. Tożsamość, misja i wizja przyszłości
  Moduł pomaga odkrywać swoją „tożsamość centralną”, która daje nam głębokie poczucie tego kim i czym jesteśmy, wykraczające poza poszczególne role. Poszukujemy również nadrzędnego zadania, jakie mamy do spełnienia w życiu. Odkrywamy misję, która wykracza poza jednostkowe cele, a równocześnie łączy je i nadaje im sens. Uświadomienie sobie po co robimy „to wszystko”, dla jakich wyższych racji, znacząco wzmacnia motywację i jest jednym z czołowych czynników sukcesu, co potwierdzają przykłady wielu wybitnych jednostek.

  VII. Modelowanie cz. I
  „Modelowanie to istota NLP” – tak twierdzą twórcy tego systemu. Metamodel językowy jest w dużym stopniu wynikiem modelowania umiejętności precyzyjnej komunikacji Virginii Satir i Fritza Perlsa. Z kolei model Miltona, zestaw lingwistycznych wzorców komunikowania się z nieświadomością, powstał dzięki obserwacji sposobu pracy Miltona Ericksona. Strategia kreatywności Walta Disneya to kolejny przykład praktycznego modelowania kompetencji. Podczas tego modułu uczestnicy poznają sposoby samodzielnego modelowania dowolnych kompetencji. Tutaj cała dotychczasowa wiedza NLP służy nie tyle rozwiązywaniu problemów, co rozwijaniu mocnych stron w oparciu o pozytywne wzorce, których dostarcza nam otoczenie.

  VIII. Modelowanie cz. II
  Podczas tego modułu utrwalamy i poszerzamy umiejętności modelowania oraz poznajemy dalsze obszary jego zastosowań. Zapoznajemy się również z zaawansowanymi metodami rozwiniętymi w drodze modelowania kompetencji wybitnych jednostek.

  IX. Integralne narzędzia zmiany
  Ten moduł dostarcza zestawu bardziej złożonych metod, zaliczanych przez wielu autorów do NLP nowej generacji. Łączą one w sobie wiele z poznanych wcześniej modeli i technik, lecz tworząc z nich nowe narzędzia. W ten sposób ta część szkolenia pomaga zintegrować przerobiony wcześniej materiał, ukazuje zróżnicowane sposoby i obszary jego zastosowań, a równocześnie zapoznaje z nowatorskimi procedurami, przydatnymi w wielu obszarach działalności.

  X. Ewaluacja
  Ewaluacja daje możliwość w bezpiecznych warunkach, pod okiem trenera, przećwiczyć w całości cały proces wprowadzania zmian – rozpoczynając od rozpoznania i zrozumienia rodzaju i struktury problemu, poprzez wybór i zastosowanie metody, która problem pomoże rozwiązać, aż po jego rozwiązanie i realizację celu (lub co najmniej zapoczątkowanie tego procesu). Na poziomie Mistrza proces ten obejmuje także wyższe poziomy neurologiczne i adresowane do nich metody. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne i praktyczne wskazówki, pomagające im doskonalić umiejętności i wiedzę zdobyte podczas szkolenia.

  Kontakt: Polski Instytut NLP
  E-mail: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Telefon: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Certyfikat ukończenia kursu Mistrz Praktyk NLP

 • Kurs odbywa się w małych grupach i w większości składa się z ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.
  Przy każdej nauczanej technice, uczestnik ma możliwość obserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z inną osobą pod opieką prowadzącego.

 • Kurs na poziomie Mistrza Praktyka przeznaczony jest dla osób posiadających certyfikat Praktyka NLP. Uczestnicy, którzy kończą tego rodzaju szkolenie (wraz z ewaluacją w ostatniej części kursu), uzyskują stopień Mistrza Praktyka NLP potwierdzony certyfikatem nadającym międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania zaawansowanego NLP w swojej pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie NLP, certyfikat jest objęty akredytacją EA NLPt).

Kurs Mistrz Praktyk NLP prowadzony jest przez różnych trenerów należących do zespołu PINLP, posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, nauki itp.

Szkolenia o podobnej tematyce