grupa max. 18

Mistrz NLP Nowej Generacji

więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści osobiste i zawodowe, o których najczęściej mówią uczestnicy Programu:

  - Pogłębienie świadomości tego, co naprawdę ważne jest dla ludzi na poziomie przekonań i wartości,

  - Prowadzenie, wpływanie oraz pomaganie innym znacznie bardziej efektywnie niż dotychczas,

  - Doświadczenie tego, co naprawdę liczy się w życiu i na co warto przeznaczać swój czas, a na co nie warto,

  - Odkrycie swojej misji – usłyszenie wołania,

  - Znacznie głębsze zrozumienie ludzi. Nie chodzi o to, co mówią, ale o to, co naprawdę chcą powiedzieć, co jest ukryte za ich słowami,

  - Pogłębienie więzi ze sobą i z innymi ludźmi,

  - Łatwiejsza komunikacja ze swoją nieświadomością i możliwość dokonywania zmian na najgłębszych poziomach, w rejonach, które do tej pory uważałeś za trudne lub niemożliwe do zmian,

  - oraz wiele innych, które sam odkryjesz.

 • Prezentowany w Neuroedukacji Mistrz NLP Nowej Generacji jest unikalnym programem rozwijanym i udoskonalanym w ciągu ostatnich 20lat przez Izą Rudzińską i Marka Rudzińskiego. Ten zaawansowany program wychodzi poza NLP Nowej Generacji, sięgając do innych metod uczenia się generatywnego oraz dokonywania zmian systemowych w sferze osobistej i zawodowej, własnej i innych ludzi w postaci Coachingu Strukturalnego stworzonego w Neuroedukacji. Faktycznie, uczestnicy otrzymują zaawansowany trening rozwoju osobistego, grupowego oraz solidne podstawy Coachingu Strukturalnego w jednym. Uczestnik ma okazję rozwijać się w trzech sferach: 1) intelektualnej, dzięki pogłębionej wiedzy, 2) kompetencji, dzięki doświadczeniom uczącym, przygotowanym indywidualnie dla każdego uczestnika, 3) świadomości własnego ja oraz roli w szerszym systemie na znacznie pogłębionym poziomie niż na kursie Praktyk NLP Nowej Generacji.

  Główne tematy Programu Mistrz NLP Nowej Generacji:

  - Strategie w działaniu. Badanie strategii w oparciu o model pozycji w rodzinie pochodzenia (najstarszy, średni, najmłodszy, jedynak). Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

  - Metaprogramy w działaniu. Badanie Metaprogramów w oparciu o model ustawień rodzinnych. Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

  - Przekonania w działaniu. Badanie przekonań w oparciu o model teatru (psychodramy). Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

  - Tożsamość w działaniu. Wyjście poza krąg dotychczasowych wzorców komunikowania się. Praca nad zintegrowaną tożsamością i misją.

  Program trwa 20 dni i składa się z czterech spotkań 5-dniowych. Każde spotkanie ma jeden główny temat i związany z nim proces rozwojowy, przez który przechodzi każdy z uczestników. Nie ma oficjalnego egzaminu pisemnego za zakończenie szkolenia. Natomiast, każdy z uczestników przechodzi egzamin praktyczny w trakcie szkolenia.

  Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, podobnie jak wykonywanie zalecanych ćwiczeń i wykazywanie postępów. W przypadku niemożności uczestniczenia w spotkaniu z powodów niezależnych od uczestnika istnienie możliwość uzupełnienia zajęć z następną grupą, tj. za rok. Na ten czas uczestnik otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnionymi tytułami zajęć, w których brał udział. Przed rozpoczęciem szkolenia możliwe są indywidualne rozmowy z uczestnikami.


  Uczestnik Programu Mistrz NLP doskonali się w następujących dziedzinach:

  * Mistrzostwo Osobiste - rozwijanie swojego wewnętrznego potencjału i wspieranie przekonania, że życie jest ciągłym procesem zmian, dzięki odkryciu i zaakceptowaniu swojej własnej unikalności następuje przyspieszone uczenie się i rozwój, dynamiczne poszerzanie mapy rzeczywistości,
  * Mistrzostwo w Rozumieniu Świata Innych Ludzi - wykraczanie poza własny model świata i doświadczanie różnych, odmiennych od swojego sposobów myślenia, budowanie postawy akceptującej odmienność, włączającej odmienność do swojego świata i poszukującej ;wzorca, który łączy;,
  * Mistrzostwo w Rozumienia Relacji w Systemach Ludzkich - doskonalenie umiejętności myślenia w kategoriach złożonych systemów, dostrzegania wzajemnych relacji i wpływów, doskonalenie postawy zarządzającej systemem oraz przywództwa.

  Uczestnicy Programu Mistrz NLP doskonalą następujące złożone umiejętności:

  * Eleganckie i spójne stosowanie założeń i technik NLP w działaniu, to jest we własnym rozwoju osobistym i zawodowym oraz rozwoju innych osób (rodziny, współpracowników, podwładnych),
  * Rozumienie i modelowanie struktury ludzkiej doskonałości na wszystkich poziomach logicznych,
  * Praca z grupą i w grupie, w tym rozpoznawanie i zarządzanie talentami poszczególnych osób,
  * Komunikowanie się na poziomie przekonań i wartości, z wykorzystaniem odpowiednich dla osoby Metaprogramów oraz Linii Czasu,
  * Wyłanianie oraz wykorzystywanie głębokiego relaksu jako naturalnej zdolności, nawiązywanie głębokiego kontaktu z nieświadomym umysłem człowieka,
  * Uczenie się na nieświadomym poziomie oraz pogłębianie tej zdolności u innych osób w celu przyspieszenia procesów uczenia,
  * Myślenie systemowe, które pozwala ogarnąć wzorzec danej sytuacji i odkryć połączenia, które w sposób wyjątkowy mogą zwiększyć jakość życia osobistego i zawodowego.

 • Licencjonowany Mistrz NLP Nowej Generacji

 • Analiza, wyłanianie, modelowanie, zadania coachingowe.

 • Szkolenie otwarte dla osób, które ukończyły szkolenie Praktyk NLP potwierdzone certyfikatem i pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjno - informacyjną.

Marek Rudziński marek@neuroedukacja.pl

Szkolenia o podobnej tematyce