16 Godzin, 2 Dni

MIĘKKA WINDYKACJA - JAK ODZYSKAC NALEŻNOŚCI NIE TRACĄC KLIENTA?

1 400,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów


 • * Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczną analizę zachowań w czasie "negocjacji" należności tak przez telefon , jak i bezpośrednio. Szkolenie wykazuje, iż: NIE ZAWSZE TRZEBA UŻYWAĆ ŚRODKÓW PRAWNYCH - to tylko 10 % skuteczności.

  * 90% należności odzyskiwana jest dzięki negocjacjiom czyli miekkiej windykacji.

  Uczestnicy doskonalić będą wiedzę oraz ćwiczyć praktyczne umiejetności w zakresie skutecznego odzyskiwania przeterminowanych należności.

 • Problem z odzyskaniem należności stał się w dzisiejszej rzeczywistości zjawiskiem powszechnym, co nie zmienia faktu, że może to być poważny zagrożeniem dla wielu firm.
  Warto jest posiąść czas na doskonalenie umiejętności pozwalających, w sposób "delikatny" - poprzez perswazję, negocjacje, czy podczas rozmowy telefoniczne nakłonić dłóżnika do zwrotu należności.
  PROGRAM:
  CZEŚ WSTĘPNA - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – PANEL DYSKUSYJNY (Aspekty finansowo-prawne)
  Tematy do domówienia:
  1. Kiedy kończy się miękka i zaczyna twarda windykacja.
  2. Aspekty prawno- finansowe a firmy windykacyjne.
  3. Badanie ewektyności działań windykacyjnych.
  * Panel prowadzony przez prawnika, specjalistę od windykacji należności.

  I. WAŻNE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE W PRACY Z TELEFONEM
  1. Komunikowanie słowne.
  2. Umiejętność aktywnego słuchania.
  3. Dobre maniery "telefoniczne".

  II. PLANOWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH Z DŁUŻNIKAMI
  1. Ustalenie ilości i kolejności telefonów.
  2. Planowanie poszczególnych rozmów (cele, ramowy układ rozmowy, spodziewane trudności…).
  3."Nastrojenie się" do rozmów (do każdej rozmowy).
  4. Określenie swoich mocnych i słabych stron - jako osoba i jako firma.
  5. Zasady wpływu społecznego - możliwości ich świadomego wykorzystania w windykacji.

  III. ROZMOWA Z DŁUŻNIKIEM
  1. Przedstawianie się - forma i treść.
  2. Wyjaśnianie intencji rozmowy.
  3. Rozmowa z sekretarką - pośrednikiem?
  4. Nawiązywanie kontaktu z klientem przez telefon.
  5. Nawiązanie więzi emocjonalnych z dłużnikiem.
  6. Sondowanie dłużnika.
  7. Prezentowanie możliwości i wariantów spłaty.
  8. Odpowiadanie na obiekcje klienta - jak nie dać się zwieść?
  9. Sporządzanie notatek z rozmowy z klientem - budowanie bazy danych klientów.
  10. Zamknięcie rozmowy telefonicznej.

  IV. TRUDNI ROZMÓWCY - JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ?
  1. Typy trudnych rozmówców – typologia sytuacyjna.
  2. Procedura postępowania w rozmowach z trudnymi dłużnikami.
  3. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
  4. Stres - przed /w trakcie / i po rozmowie.
  5. Psychologia dłużnika - czym dłużnik różni się od klienta.

  ***Warsztaty oparte na praktycznych przykładach oraz wynikach badań skuteczności

 • Zaświadczenie ukończenia kursu

 • Warszaty /Case study/ bazujące na rzeczywistych przykładach

  - nagrania video

  - indywidualne konsultacje

  - dyskusje z opracowaniem metod działania

 • - Kadra działów windykacji, ksiegowości i finansów;

  - handlowcy bezpośrednio współpracujacy z klentem

 • 1400 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Mariusz Wysokiński

Trener i konsultant z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego - Specjalizacja: Andragogika - Kształcenie dorosłych. Specjalizuje się w treningach interpersonalnych, głównie: praca zespołowa, treningi doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacja. Był stałym pracownikiem (kadra kierownicza) w takich firmach, jak: Ciech S.A., Ośrodek Metod TQM przy FSO- General Motors w Warszawie /prowadząc szkolenia z zakresu Technik Doskonalenia Jakości, Pracy Zespołowej i Technik Integracyjnych na licencji Juran Institute z USA/; Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA; Wydawnictwie INFOR – (współzałożyciel i Dyrektor oraz trener INFOR-Training Sp. z o.o.), konsultant Działu Consultingu OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu. Poza Grupą Trenerów BODiS współpracował, jako trener-konsultant, m.in. z:, ICL Poland, Agencja Kształcenia Kadr, Ernst & Young MCS Sp. z o.o., Centrum Kreowania Liderów - Grupa Holdingowa S.A. Opracował w realizował kompleksowe szkolenia dla takich firm, jak: Unilever Polska; (wczesniej: Bestfoods - Knor; Helmans; Amino); Kompanii Piwowarskiej S.A. Trinity Management; CDM PEKAO S.A.; Huta Ostrowiec; NFI PZU S.A.; RICOH Polska; DROMEX i wielu innych.

/Agnieszka Bergtold/

trener i konsultant w zakresie psychologii i technik komunikacji interpersonalnej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; studia podyplomowe Zarządzanie Personelem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Trener i psycholog w zakresie: diagnoza indywidualna i zespołowa, warsztaty psychologiczne, szkolenia wewnętrzne z zakresu komunikacji, asertywności, motywowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, treningi antystresowe i integracyjne. Poza BODIS, doradca w STOEN Stołecznym Zakładzie Energetycznym SA na stanowisku specjalisty – psychologa; Tworzy Programy Rozwojowe oraz koordynacje i prowadzi szkolenia dla obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej. Opracowuje i wdraża systemy ocen i motywacyjne. Doradza Zarządowi Spółki w zakresie metod i sposobów wprowadzania zmian. Przez ostatni rok Doradca Prezesa PTE POLSAT S.A. ds. rekrutacji i rozwoju kadr. Twórca i trener szkoleń z zakresu sprzedaży bezpośredniej i prentacji dla agnetów ubezpieczeniowych. Wykładowca w zakresie Human Resources w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Była koordynatorem (opracowania programów) i trenerem w realizacji cyklów szkoleniowych dla takich firm, jak: Unilever Polska; (wczesśniej Bestfoods -Knor; Helmans; Amino); Huta Ostrowiec; RICOH Polska; Kompanii Piwowarskiej S.A. Budimex - DROMEX i wielu innych. Tealizuje trening i projekty doradcze dla takich firm szkoleniowych, jak: SEKA; Thomas International czy BCC (Bussines Centre Club).

Jacek Waloch

Doradca i praktyk zajmujący się zawodowo doradztwem w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych i majątkowych, zarządzaniem przeterminowanymi należnościami, zapobiegania powstawaniu zadłużenia.


Autor dwóch książek:

 • Długi w firmie małej i średniej. Jak odzyskiwać?
 • oraz
 • Długi w firmie małej i średniej. Jak zapobiegać?
oraz publikacji na łamach prasy specjalistycznej.

Szkolenia o podobnej tematyce