16 Godzin, 2 Dni

MIĘKKA WINDYKACJA - CZYLI SZYBKO I SKUTECZNIE ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • * poznanie aktualnie oferowanych na rynku usług finansowo – prawnych doraźnych, całkowicie zgodnych z obowiązującym prawem sposobów windykacji trudnych należności.

  * wzbogacenie kompetencji kadry odpowiedzialnej za płynność finansową przedsiębiorstwa w zakresie metod zarządzania przeterminowanymi należnościami w firmie małej i średniej.

 • PROGRAM RAMOWY:
  I. NEGOCJACJE - czyli, ZANIM DOJDZIE DO ZADŁUŻENIA
  •Jak prowadzić rozmowy (ustalenia ustne oraz uwarunkowania prawne), aby nie powstawały zadłużenia?
  •Zaciąganie zobowiązań – osobiste czy firmowe? Co ważniejsze?
  •Aspekty prawne – co należy powiedzieć klientowi i jak?
  •Jak możemy pomóc klientowi – nie obiecując za wiele?
  II. PLANOWANIE I ORGANIZACJA ROZMOWY Z KLIENTEM - DŁUŻNIKIEM
  1. Przygotowanie do rozmowy
  •Nasze nastawienie?
  •Osobisty SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożeni/
  2. STRES - przed /w trakcie / i po rozmowie
  • Techniki relaksacyjne przed rozmową
  •Jak opanowywać stres w trakcie rozmowy – czyli nie dam się zdenerwować ani wyprowadzić z równowagi !!!
  •Stres naszym „sojusznikiem” – czyli metody wykorzystywania stresu;
  3. Jak przygotować się emocjonalnie do rozmowy ?
  •Techniki panowania nad emocjami w trakcie rozmowy;
  • Rady, jak „odstresować się” po trudnej rozmowie, aby nie rzutowała ona na następne kontakty?
  4. Plan i miejsce rozmowy
  •Co musimy przewidzieć, czyli chwyty i niespodzianki?
  •Na jaką rozmowę się nastawiam i dlaczego?
  III. PLANOWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH
  1. Ustalenie ilości i kolejności telefonów
  2. Planowanie poszczególnych rozmów (cele, ramowy układ rozmowy, spodziewane trudności itd.)
  3. "Nastrojenie się" do rozmów (do każdej rozmowy);
  4. Określenie swoich mocnych i słabych stron - jako osoba i jako firm;
  5. Zasady wpływu społecznego - możliwości ich świadomego wykorzystania w windykacji
  6. Używany język w rozmowach telefonicznych (polecane i "zakazane" sformułowania i zwroty telefoniczne)
  7. Jak tworzyć miłą atmosferę rozmowy?
  • Jak ociągnąć uwagę klienta?
  • Jak "wyczuć" nastrój rozmówcy?

  IV. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY BEZPOŚREDNIEJ
  1. Miejsc rozmowy – u klienta czy może gdzieś w innym miejscu – JAK WYBRAĆ?
  • Sposób mówienia (intonacja głosu, szybkość i głośność mówienia, dykcja)
  • Kluczowa słowa – jakich używać a jakich unikać?
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Reagowanie na słowa rozmówcy
  • Okazywanie empatii i sympatii
  • Dobre maniery – czyli „relacje ważniejsze od kasy”
  DZIEŃ II
  I.ROZMOWA Z KLIENTEM - DŁUŻNIKIEMSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  1.Przywitanie się - forma i treść;
  2.Wyjaśnianie intencji ROZMOWY
  •Jak nie odstraszać dłużnika na wstępie?
  •"Zagajenie" – czyli od czego rozpocząć rozmowę?
  3.Rozmowa z „sekretarką – pośrednikiem”?
  •Jak pokonać "Sekretarkę na warcie"?
  •Jak podtrzymywać dobre relacje z sekretarką - pośrednikiem?
  4.Nawiązanie więzi emocjonalnych z dłużnikiem
  •Jak przenosić odpowiedzialność za zaległości z firmy na osobę,
  •Panowanie nad emocjami dłużnika
  •Forma zwracania się do dłużnika
  7.PSYCHOLOGIA DŁUŻNIKA - czym dłużnik różni się od klienta
  •Podłoże psychologiczne zachowań dłużnika;
  •Jak odróżnić przyczyny lęku i agresji naszego rozmówcy?
  •Postawy sprzyjające niwelowaniu zachowań krańcowych;
  •Empatia;
  5.Sondowanie dłużnika
  •Jakie zadawać pytania?
  •Techniki zadawania pytań;
  •Kiedy i jak mówić o pieniądzach?
  •Kiedy wplatać argumenty prawne i jak je podawać?
  •Uprzedzanie odpowiedzi;
  •Perswazja - czyli techniki nacisku słownego
  6.Prezentowanie możliwości i wariantów spłaty
  7.Odpowiadanie na obiekcje klienta - jak nie dać się zwieść?
  8.Sporządzanie notatek z rozmowy z klientem - budowanie bazy danych klientów:
  •Co koniecznie musimy zanotować?
  •Co warto zanotować?
  •Notka o osobie dłużnika;
  •Jak sporządzać notatki, aby były czytelne, dla każdego, kto będzie z nich korzystać?
  9.Zamknięcie rozmowy
  •Kiedy przerwać lub zakończyć rozmowę?
  •Obietnice dłużnika a realia w spłatach;
  •Odwoływanie się do ustaleń i ich zapisów;
  •Ustalenie terminów kolejnych kontaktów;
  •Czy umówić dłużnika na dodatkowe spotkanie: z kim i dlaczego?
  II.TRUDNI ROZMÓWCY - JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ?
  5.Typy trudnych rozmówców - TYPOLOGIA SYTUACYJNA
  •Klient: agresywny/potulny/manipulant/wesołek/obojętny;
  •Rozpoznaj nastrój rozmówcy?
  •Oddzielanie emocji od faktów;
  •Przejmowanie kontroli nad rozmową;
  6.Procedura postępowania w rozmowach z trudnymi klientami
  7.Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
  •Asertywność w rozmowie windykacyjnej – techniki prowadzenia rozmowy;
  •Jak nie przejmować nastrojów dłużnika:
  •Jak unikać manipulacji?
  III.ASPEKTY PRAWNE WINDYKACJI - JAK Z NICH KORZYSTAĆ?
  Windykacja należności – Panel dyskusyjny
  •Kiedy kończy się miękka i zaczyna twarda windykacja?
  •Aspekty prawno- finansowe – czyli jak z nich korzystać?
  •Przykładach oraz wynikach badań skuteczności.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie***SERDECZNIE ZAPRASZAMY***

 • Dyplom ukończenia szkolenia.

 • Zajęcia bardzo dynamiczne, interaktywne, silnie angażujące uczestników: warsztaty (CASE STUDY, SYMULACJE, SCENKI ETC) + wykłady.

 • Pracownicy działów: Windykacji, Finansowych, Handlowych, Kredytów, Obsługi Klienta.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Mariusz Wysokiński

Trener i konsultant z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego - Specjalizacja: Andragogika - Kształcenie dorosłych. Specjalizuje się w treningach interpersonalnych, głównie: praca zespołowa, treningi doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacja. Był stałym pracownikiem (kadra kierownicza) w takich firmach, jak: Ciech S.A., Ośrodek Metod TQM przy FSO- General Motors w Warszawie /prowadząc szkolenia z zakresu Technik Doskonalenia Jakości, Pracy Zespołowej i Technik Integracyjnych na licencji Juran Institute z USA/; Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA; Wydawnictwie INFOR – (współzałożyciel i Dyrektor oraz trener INFOR-Training Sp. z o.o.), konsultant Działu Consultingu OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu. Poza Grupą Trenerów BODiS współpracował, jako trener-konsultant, m.in. z:, ICL Poland, Agencja Kształcenia Kadr, Ernst & Young MCS Sp. z o.o., Centrum Kreowania Liderów - Grupa Holdingowa S.A. Opracował w realizował kompleksowe szkolenia dla takich firm, jak: Unilever Polska; (wczesniej: Bestfoods - Knor; Helmans; Amino); Kompanii Piwowarskiej S.A. Trinity Management; CDM PEKAO S.A.; Huta Ostrowiec; NFI PZU S.A.; RICOH Polska; DROMEX i wielu innych.

/Agnieszka Bergtold/

trener i konsultant w zakresie psychologii i technik komunikacji interpersonalnej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; studia podyplomowe Zarządzanie Personelem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Trener i psycholog w zakresie: diagnoza indywidualna i zespołowa, warsztaty psychologiczne, szkolenia wewnętrzne z zakresu komunikacji, asertywności, motywowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, treningi antystresowe i integracyjne. Poza BODIS, doradca w STOEN Stołecznym Zakładzie Energetycznym SA na stanowisku specjalisty – psychologa; Tworzy Programy Rozwojowe oraz koordynacje i prowadzi szkolenia dla obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej. Opracowuje i wdraża systemy ocen i motywacyjne. Doradza Zarządowi Spółki w zakresie metod i sposobów wprowadzania zmian. Przez ostatni rok Doradca Prezesa PTE POLSAT S.A. ds. rekrutacji i rozwoju kadr. Twórca i trener szkoleń z zakresu sprzedaży bezpośredniej i prentacji dla agnetów ubezpieczeniowych. Wykładowca w zakresie Human Resources w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Była koordynatorem (opracowania programów) i trenerem w realizacji cyklów szkoleniowych dla takich firm, jak: Unilever Polska; (wczesśniej Bestfoods -Knor; Helmans; Amino); Huta Ostrowiec; RICOH Polska; Kompanii Piwowarskiej S.A. Budimex - DROMEX i wielu innych. Tealizuje trening i projekty doradcze dla takich firm szkoleniowych, jak: SEKA; Thomas International czy BCC (Bussines Centre Club).

Szkolenia o podobnej tematyce