12 Godzin, 2 Dni

Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością w laboratorium badawczym

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom najważniejszych informacji dotyczących planowania, organizowania oraz wykorzystania wyników badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z innymi laboratoriami.

 • Dzień 1
  09:00 – 16:00
  Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące odpowiednich metod zewnętrznego sterowania jakością badań: porównania międzylaboratoryjne i/lub badania biegłości
  Wymagania dla organizatorów porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości na podstawie dokumentów związanych
  Rodzaje, założenia oraz cele programów PT/ILC
  Statystyczne metody opracowania wyników (identyfikacja wartości odstających, statystyczna ocena jednorodności
  i stabilności obiektu badań, obliczanie wskaźników osiągnięć, wyznaczanie wartości przypisanej i jej niepewności);

  Dzień 2
  09:00- 16:00
  Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych
  Kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów (techniki statystycznej oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych);
  Uzyskane wyniki a działania naprawcze, przykłady analizy wyników wątpliwych i niezadowalających, formułowanie działań zapobiegawczych oraz korygujących
  Analiza trendów wyników programów PT – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:
  -oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
  - porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
  - oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;
  Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej
  Weryfikacja planu/strategii uczestnictwa w badaniach biegłości na podstawie osiąganych rezultatów;

 • tak

 • Wykład + ćwiczenia

 • Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i personel laboratoriów badawczych, akredytowanych lub mających w planach wystąpienie o akredytację wg. normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005, uczestników badań biegłości oraz organizatorów badań biegłości.

Ekspert - Trener

Szkolenia o podobnej tematyce