40 Godzin, 0 Dni

MICROSOFT WORD 2000/XP/2003 KURS ZAAWANSOWANY

5 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie z zaawansowanymi możliwościami edycji i formatowania dokumentów za pomocą MS Word 2000/XP, a także sposobami automatyzacji pracy, które pozwolą na oszczędność czasu i poprawę jakości pracy.  Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie potrafił zastosować zaawansowane metody formatowania dokumentów, zastosować makropolecenia, powiązać pracę MS Word 2000 z innymi programami z rodziny Office, pracować w grupie nad jednym dużym dokumentem, automatyzować pracę poprzez wykorzystanie korespondencji seryjnej.

 • Dostosowanie programu do własnych potrzeb
  Dostosowanie pasków narzędzi i menu, dostosowanie klawiszy skrótów, wymiana pasków narzędzi pomiędzy szablonami i dokumentami.
  Automatyzacja pracy
  Pola, rejestracja i korzystanie z makropoleceń, wymiana makropoleceń pomiędzy szablonami i dokumentami, zmiana nazwy makra, formularze.
  Tabele i grafika dla zaawansowanych
  Konwersja tekstu na tabelę i tabeli na tekst, sortowanie danych i wykonywanie obliczeń w tabeli, osadzanie i modyfikowanie arkuszy kalkulacyjnych, łączenie danych z Excela w postaci tabeli, wstawianie wykresów, importowanie danych do wykresu, znak wodny, cieniowanie akapitów i sekcji, przenoszenie, usuwanie i zamiana obrazków, otaczanie rysunku tekstem, dodawanie obramowania strony.
  Metody formatowania długich dokumentów
  Spisy treści, podpisy, spisy ilustracji, indeksy, przypisy dolne i końcowe, odsyłacze, zakładki, tworzenie stopek naprzemiennych oraz odrębnych stopek na pierwszej stronie, podział dokumentu na strony, podział tekstu na kolumny.
  Konspekt dokumentu i dokument główny
  Organizacja struktury dokumentu w widoku konspektu, tworzenie dokumentu głównego, praca z dokumentem podrzędnym, reorganizacja tekstu w dokumencie głównym, wspólne korzystanie z dokumentu głównego przez wielu użytkowników.
  Korzystanie z MS Word XP w pracy grupowej
  Narzędzia edycyjne grupy roboczej, ochrona dokumentu, ustalanie domyślnej lokalizacji szablonu grupy roboczej.
  Dostęp do danych
  Wstawianie tabel z baz danych, korespondencja seryjna, tworzenie etykiet adresowych.

 • przygotowuje do egzaminu na Microsoft Office Specialist

 • Zajęcia w formie wykładu praktycznego z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych oraz samodzielnych ćwiczeń pod okiem wykładowcy. Słuchacze przy odrębnych stanowiskach w trakcie referowania tematu przez wykładowcę wykonują równocześnie z nim ćwiczenia praktyczne na komputerach. Sposób postępowania i pożądany efekt działań widoczny jest na ekranie w formie obrazu z monitora wykładowcy. Po zrealizowaniu partii materiału słuchacze samodzielnie wykonują ćwiczenia.

  Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje na własność podręcznik zawierający materiał realizowany na kursie z podziałem na część teoretyczną i praktyczną do ewentualnego wykorzystania w późniejszym okresie.

 • 5500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce