16 Godzin, 2 Dni

Microsoft Excel 2007 - poziom zaawansowany

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie daje Ci możliwość pracy przy wykorzystaniu wszystkich zaawansowanych narzędzi. To kolejny etap Twojej nauki. Jego ukończenie umożliwi Ci nie tylko bezstresowe wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonych ale również ciągłe samodoskonalenie w zakresie obsługi programów firmy Microsoft.

 • 1. Serie i autonumerowanie
  - Liczby, tekst, listy niestandardowe
  - Kopiowanie, kopiowanie formatów, daty
  2. Data i czas
  - Czym jest data?
  - Formuły z użyciem dat
  - Czas
  - Formuły z użyciem dat
  - Porównanie i formatowanie dat
  3. Formatowanie
  - Różnica między wartością a formatowaniem
  - Format księgowy i walutowy
  - Format naukowy i ułamkowy
  - Formatowanie niestandardowe
  - Własne formaty niestandardowe
  - Zmiana koloru tekstu w zależności od zawartości
  4. Formuły
  - Formuły z nazwami
  - Autosuma: suma, średnia, maksimum, minimum
  - Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, WARTOŚĆ
  - Funkcje daty: DATA, DATA.WARTOŚĆ, DZIEŃ.TYG
  - Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB
  - Inne: WYSZUKAJ.PIONOWO, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI
  - Funkcje statystyczne
  - Funkcja SUMY.POŚREDNIE
  - Formuły tablicowe
  - Błędy w formułach
  - Formuły zagnieżdżone
  5. Nazwy zakresów
  - Definiowanie nazw zakresów
  - Używanie nazw
  - Modyfikacja i usuwanie nazw
  6. Scenariusze
  - Dodawanie scenariusza
  - Edycja i usuwanie scenariusza
  - Raporty ze scenariuszy
  - Ograniczenia
  7. Autofiltr
  - Prawidłowe zakładanie autofiltru
  - Podstawowe filtrowanie
  - Filtrowanie niestandardowe
  - Czego nie da się zrobić za pomocą autofiltru?
  - Filtrowanie tekstu
  8. Filtr zaawansowany
  - Zapisywanie kryteriów
  - Używanie filtrów zaawansowanych
  - Kopiowanie wyników pomiędzy arkuszami
  9. Wykresy
  - Wstawianie wykresu
  - Przygotowanie danych
  - Różne typy wykresów
  - Edycja serii danych
  - Edycja osi
  - Osadzanie wykresu
  - Wykres na 2 osiach
  - Słupki błędów
  - Linia trendu
  10. Sprawdzanie poprawności
  - Na czym polega
  - Zakładanie sprawdzania poprawności na różne zakresy
  - Komunikat wejściowy
  - Komunikat o błędzie
  - Różne typy komunikatów o błędach
  - Sprawdzanie poprawności przy użyciu formuł
  - Niestandardowe sprawdzanie poprawności
  11. Sortowanie
  - Do 3 kryteriów
  - Powyżej 3 kryteriów
  - Sortowanie niestandardowe
  12. Ochrona arkusza
  - Na czym polega ochrona arkusza i skoroszytu
  - Blokowanie komórek
  - Ukrywanie komórek
  - Opcje ochrony arkusza
  - Ochrona skoroszytu
  13. Tabele przestawne
  - Co to jest?
  - Prawidłowy zakres danych
  - Tworzenie tabel przestawnych
  - Edycja
  - Wykres przestawny
  - Zmiana zakresu tabel przestawnych
  - Pułapki
  14. Drukowanie
  - Obszar wydruku
  - Marginesy
  - Nagłówki kolumn na wydrukach
  - Nagłówek i stopka
  15. Dodatkowo
  - Importowanie tabelki ze strony internetowej
  - Podstawy dodatku Solver
  - Sumy częściowe
  Szczegółowy opis szkolenia na naszej stronie www.thebrain.pl

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających wiedzę na poziomie umożliwiającym płynną pracę i chcących poznać zaawansowane narzędzia programu Microsoft Excel.

 • 950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ludzie z pasją, wiedzą i doświadczeniem, którzy potrafią i chcą dzielić się z Tobą swoją wiedzą. Wśród nich są certyfikowani trenerzy Microsoft oraz egzaminatorzy ECDL, których umiejętności kształtowały się latami abyśmy my dziś oddali je w Twoje ręce.

Szkolenia o podobnej tematyce