40 Godzin, 0 Dni

MICROSOFT EXCEL 2000/XP/2003 KURS PODSTAWOWY

4 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie z możliwościami tworzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych przy wykorzystaniu MS Excel 2000/XP/2003, przedstawienie wyników na wykresie i w postaci wydruku.

 • Informacje podstawowe
  Uruchamianie programu, podstawowe elementy ekranu, podstawowe elementy okna skoroszytu, zmiana wielkości powiększenia, poruszanie się po arkuszu, zakończenie pracy z MS Excel.
  Operacje na plikach skoroszytów
  Tworzenie nowego skoroszytu, otwieranie istniejącego skoroszytu, wyszukiwanie plików, zapisywanie skoroszytu, zamykanie skoroszytu.
  Wprowadzenie i edycja danych
  Ustawienia regionalne w panelu sterowania, typy danych, edycja danych, modyfikacja wprowadzonych danych, kopiowanie i przenoszenie zawartości komórek, wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn, wstawianie, tworzenie i usuwanie dodatkowych elementów, korzystanie z polecenia Znajdź i Zamień.
  Formatowanie danych
  Zaznaczanie komórek i obszarów, zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza, ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy, formatowanie danych i komórek, usuwanie formatów, autoformatowanie i style.
  Tworzenie formuł
  Operatory, odwołania względne, bezwzględne i mieszane, autosuma, korzystanie z funkcji arkuszowych, przenoszenie, kopiowanie i wypełnianie formułami, poprawianie formuł, sumy warunkowe, tworzenie odwołań zewnętrznych, przegląd wybranych funkcji.
  Wykresy
  Tworzenie wykresów, modyfikacja wykresów, pasek narzędzi Wykres, podgląd i drukowanie wykresów, typy i podtypy wykresów.
  Zarządzanie arkuszami i skoroszytami
  Operacje na oknach skoroszytów, operacje na arkuszach w skoroszycie, współpraca z siecią Internet.
  Drukowanie
  Okno dialogowe Drukuj, ustawienia strony, podgląd wydruku, obszar wydruku.
  Sposoby uzyskiwania pomocy
  Asystent pakietu Office, spis treści i indeks pomocy, pomoc kontekstowa, etykiety przycisków.

 • przygotowuje do egzaminu na Microsoft Office Specialist

 • Zajęcia w formie wykładu praktycznego z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych oraz samodzielnych ćwiczeń pod okiem wykładowcy. Słuchacze przy odrębnych stanowiskach w trakcie referowania tematu przez wykładowcę wykonują równocześnie z nim ćwiczenia praktyczne na komputerach. Sposób postępowania i pożądany efekt działań widoczny jest na ekranie w formie obrazu z monitora wykładowcy. Po zrealizowaniu partii materiału słuchacze samodzielnie wykonują ćwiczenia.

  Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje na własność podręcznik zawierający materiał realizowany na kursie z podziałem na część teoretyczną i praktyczną do ewentualnego wykorzystania w późniejszym okresie.

 • każdy kto wykonuje obliczenia, analizuje dane, przedstawia je graficznie jak również wykonuje prognozowanie.

 • 4500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce