14 Godzin, 2 Dni

Metrologia długości i kąta

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Zapewnienie realizacji poprawnych popmiarów z zakresu metrologii wielkości geometrycznych.
  • Zapewnienie realistycznej oceny dokładności wykonywanych pomiarów.
  • Określanie zdolności przyrządów pomiarowych do zadań metrologicznych.
  • Planowanie pomiarów.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  1. Znaczenie metrologii dla rozwoju gospodarczego.
  2. Podstawy metrologii prawnej (m.in. ustawa „Prawo o miarach).
  3. Ważne pojęcia związane z pomiarami.
  4. Metody pomiarowe i ich charakterystyka.
  5. Hierarchiczny układ sprawdzeń wzorców i przyrządów pomiarowych:

  klasyfikacja i konstrukcja przyrządów do pomiarów długości i kąta,
  wskaźniki zdolności przyrządów pomiarowych.
  6. Zapewnienie spójności pomiarowej w pomiarach długości i kąta.
  7. Pojęcie dokładności pomiaru.
  8. Błąd pomiaru i niepewność pomiaru.
  9. Rodzaje błędów: systematyczny, przypadkowy, nadmieny, dryft.
  10. Typowe błędy w pomiarach wielkości geometrycznych.
  11. Sposoby szacowania błędów.
  12. Kompensacja oddziaływania błędów systematycznych.
  13. Charakterystyka budowy i właściwości przyrządów do pomiarów wielkości geometrycznych.
  14. Podstawy planowania pomiarów.
  15. Metodyka pomiarów tolerancji geometrycznych.
  16. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni (odchyłki kształtu, chropowatość i falistość).
  17. Podstawy pomiarów współrzędnościowych.

  Ćwiczenia:

  O charakterze laboratoryjnym z użyciem podstawowego sprzętu pomiarowego jak: suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, czujniki oraz bardziej skomplikowanego jak mikroskopy, wysokościomierze cyfrowe, profilometry.

  1. Pomiary bezpośrednie wymiarów różnych części z użyciem typowych przyrządów pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, głębokościomierze, średnicówki, czujniki w wersji analogowej i cyfrowej).
  2. Pomiary pośrednie wymiarów liniowych i kątowych.
  3. Pomiary metodą optyczną na mikroskopie warsztatowym z użyciem głowicy goniometrycznej i rewolwerowej.
  4. Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza cyfrowego.
  5. Pomiary wymiarów liniowych metodą różnicową z użyciem czujników.
  6. Wyznaczanie odchyłek prostoliniowości, równoległości i prostopadłości.
  7. Wyznaczanie współosiowości elementów kołowosymetrycznych.
  8. Pomiary płaskości małych, precyzyjnych części techniką interferencyjną.
  9. Wyznaczanie odchyłek okrągłości metodą odniesieniową.
  10. Wyznaczanie bicia promieniowego i osiowego.
  11. Pomiary chropowatości powierzchni metodą profilometryczną.
  12. Wyznaczanie wartości błędów przeprowadzonych pomiarów.
  13. Wyznaczanie wskaźników zdolności.
  14. Dobór przyrządu do zadanego zadania metrologicznego.
  Zalecenia dla Uczestników:
  Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
  lub
  Odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych”.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • Szkolenie ilustrowane przykładami,ćwiczeniami w grupach

 • pracownicy służb kontroli jakości,
  personel techniczny izb pomiarowych,
  pracownicy produkcyjni wykonujący czynności samokontroli wytworzonych części.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft specjalista

Szkolenia o podobnej tematyce