14 Godzin, 2 Dni

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

Kraków Trwa nabór 1 250,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 250,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:
  Zaznajomienie z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

  Cel ogólny
  1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
  2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  • Znajomość cyklu twórczego rozwiązywania problemów i jego zasad
  • Znajomość podstawowych metod i technik twórczego rozwiązywania problemów
  • Umiejętność doraźnego zastosowania każdej ze wskazanych technik w procesie rozwiązania problemu oraz ich zastosowania w odpowiednich układach (praktyczne zastosowanie QC-Story oraz PDCA-Problem Solving)

 • Dzień I
  1. Istota problemu w przedsiębiorstwie
  2. Podejścia do rozwiązywania problemów
  • Indywidualne
  • Zespołowe
  3. Twórcza a nietwórcze rozwiązywanie problemów
  4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów
  5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów
  6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów
  7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne
  • Mind Mapping
  • Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan),
  • Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei)
  • Analiza morfologiczna
  • Sześć myślowych kapeluszy
  • Karuzela pomysłów
  • Jak jest? Jak być powinno?
  8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów
  Dzień II.
  1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości)
  2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów
  3. QC- Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości)
  • Etapy postępowania
  • Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy)
  4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga
  • Etapy postępowania
  • Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza
  5 x dlaczego?)
  5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów.
  UWAGI: W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.)

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • wykład i warsztaty

 • szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich stanowisk i szczebli organizacji, przedsiębiorstw/instytucji (w tym urzędów) zainteresowanych twórczym poszukiwaniem skutecznych i efektywnych rozwiązań swoich problemów.

 • 1 250,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce