14 Godzin, 2 Dni

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

Kraków Trwa nabór 1 250,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:
  Zaznajomienie z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

  Cel ogólny
  1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
  2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  • Znajomość cyklu twórczego rozwiązywania problemów i jego zasad
  • Znajomość podstawowych metod i technik twórczego rozwiązywania problemów
  • Umiejętność doraźnego zastosowania każdej ze wskazanych technik w procesie rozwiązania problemu oraz ich zastosowania w odpowiednich układach (praktyczne zastosowanie QC-Story oraz PDCA-Problem Solving)

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  Dzień I

  1. Istota problemu w przedsiębiorstwie.
  2. Podejścia do rozwiązywania problemów:

  Indywidualne.
  Zespołowe.
  3. Twórcza a nietwórcze rozwiązywanie problemów.
  4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.
  5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.
  6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.
  7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne:

  Mind Mapping.
  Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan).
  Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei).
  Analiza morfologiczna.
  Sześć myślowych kapeluszy.
  Karuzela pomysłów.
  Jak jest? Jak być powinno?
  8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.

  Dzień II

  1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości).
  2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów.
  3. QC- Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości):

  Etapy postępowania.
  Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy).
  4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga:

  Etapy postępowania.
  Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza 5 x dlaczego?) 5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów.
  UWAGA: W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.).

  Ćwiczenia:

  Wykorzystanie techniki mapy myśli do opracowania charakterystyki tła problemu.
  Doskonalenie wybranego obiektu (procesu lub produktu) z wykorzystaniem metody kruszenia.
  Projektowanie nowych rozwiązań dotyczących wybranego procesu lub produktu z wykorzystaniem narzędzi analizy morfologicznej.
  Wykorzystanie metody 6 myślowycch kapeluszy w procesie rozwiązywania problemów przez zespół interdyscyplinarny.
  Zastosowanie karuzeli pomysłów w procesie opracowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.
  Wykorzystanie podejścia PDCA wraz z narzędziami pomocniczymi w proccesie zespołowego rozwiązywania problemów.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • wykład i warsztaty

 • szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich stanowisk i szczebli organizacji, przedsiębiorstw/instytucji (w tym urzędów) zainteresowanych twórczym poszukiwaniem skutecznych i efektywnych rozwiązań swoich problemów.

 • 1 250,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce