18 Godzin, 3 Dni

METODY STATYSTYCZNE W BADANIU ZDOLNOŚCI SYSTEMÓW POMIAROWYCH I STEROWANIU PROCESAMI - MSA+SPC

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie z metodami statystycznego sterowania procesem, a także przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC

  2. Przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności systemów pomiarowych w myśl wymagań ISO/TS 16949 oraz podręcznika MSA 3 wyd.

 • 1. MSA:
  • ogólne zagadnienia związane z oceną wyposażenia pomiarowego
  • korzyści z badania zdolności wyposażenia pomiarowego
  • podstawowe pojęcia związane z MSA
  • szczegółowa prezentacja procedur badania środków pomiarowych z przykładami
  • warsztaty praktyczne – określanie zdolności systemów pomiarowych.
  Warsztaty obejmują metody:
  o Procedura 1 (Cg i Cgk) - dla cech mierzalnych – krótkie omówienie metody
  o R&R (RM oraz ARM) - dla cech mierzalnych – szczegółowa prezentacja i przykłady obliczeniowe
  o Metoda KAPPA - dla cech atrybutywnych – szczegółowa prezentacja i przykłady obliczeniowe
  o Metoda detekcji sygnału - dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody z jednym przykładem obliczeniowym
  o Metoda krótka - dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody.
  Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 3.
  2. SPC:
  • Zmienności w procesie (zwykłe i szczególne)
  • Miary zmienności
  • Rozkład procesu (Voice of process), badanie normalności rozkładu
  • Badanie zdolności jakościowej maszyn (Cm, Cmk)
  • Badanie zdolności jakościowej procesów (Cp, Cpk)
  • Funkcjonowanie procesu – wskaźniki funkcjonowania Pp, Ppk
  • Funkcjonowanie procesu a wadliwość
  • Karty kontrolne – analiza sygnałów
  • Karty kontrolne dla wartości mierzalnych – projektowanie – przykłady obliczeniowe
  • Liczenie zdolności procesu dla rozkładów innych niż normalne
  • Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie właściwości (p, np, c, u)
  • Uwagi praktyczne dotyczące stosowania kart kontrolnych.

 • Certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji w omawianym zakresie

 • Szklenie zawierające część teoretyczną oraz bardzo obszerną część praktyczną (80% czasu zajęć to ćwiczenia praktyczne, zadania, ćwiczenia na arkuszach)

 • Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, pracowników działów jakości, technologów, technologów produkcji, operatorów maszyn, kontrolerów jakości, inżynierów jakości oraz pracowników z nadzoru produkcji

Trener z wielletnim doświadczeniem praktycznym, inżynier metrolog, auditor jednostki certyfikującej DEKRA oraz TUV SUD

Szkolenia o podobnej tematyce