12 Godzin, 2 Dni

Metody statystyczne i ich zastosowanie w laboratorium badawczym

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom szkolenia możliwości praktycznego wykorzystania metod statystycznych w laboratorium badawczym

 • Dzień 1
  09:00 – 16:00

  Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie chemicznej– miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie chemicznej, hipotezy i testy statystyczne. Testy statystyczne w wewnętrznym oraz zewnętrznym sterowaniu jakością.
  Zastosowanie metod testowania m.in. do porównania dwóch wariancji, porównania dwóch średnich (poprawności dwóch metod), porównywania różnic par wyników, wykrywania błędów grubych
  Statystyka zależności liniowej – wyznaczanie parametrów zależności liniowej, ocena funkcji liniowej, korelacja liniowa, wykrywanie błędów systematycznych
  Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych

  Dzień 2
  09:00- 16:00

  Szacowanie niepewności pomiaru analitycznego - definicje stosowane przy szacowaniu niepewności, określenie źródeł niepewności – tworzenie diagramu przyczynowo – skutkowego, model matematyczny wyniku pomiaru, szacowanie niepewności cząstkowych typu A oraz B, konstruowanie budżetu niepewności, szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych
  Metody graficznej prezentacji wyników pomiaru
  Typy oraz konstrukcja kart kontrolnych
  Statystyczne metody analizy wyników badania biegłości – analiza rozkładu parametrów, identyfikacja wartości odstających, wyznaczanie wartości przypisanej i jej niepewności, metody wyznaczania odchylenia standardowego dla oceny biegłości, obliczanie statystycznych wskaźników osiągnięć, kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów, formy prezentowania wyników badania biegłości, analiza trendów
  Konsultacje

 • tak

 • Wykłady + ćwiczenia

 • Dowiesz się jak wykorzystać statystykę w pracy laboratorium badawczego.
  Przedstawimy możliwości praktycznego wykorzystania statystyki w badaniach biegłości oraz w procesach walidacji i szacowania niepewności

Ekspert - Trener

Szkolenia o podobnej tematyce