1 Dni

Metody Skutecznego Przywództwa

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności zarządzania ludźmi. Daje możliwość zdiagnozowania swojego stylu zarządzania i przećwiczenia skutecznych narzędzi zarządzania swoimi pracownikami.

 • 1. Przywództwo
  • zadania menadżera
  • trzy obszary działań menedżera. Zadania, Zespół, Indywidualny Pracownik.
  2. Style przywództwa wg Teorii Przywództwa Sytuacyjnego
  • styl dyrektywny
  • styl coachingowy
  • styl wspierający
  • styl delegujący
  • diagnoza stylu zarządzania – Test.
  3. Etapy rozwoju pracownika
  • cztery etapy Rozwoju R1, R2, R3, R4 – nauka diagnozowania etapu
  • na jakim etapie są moi pracownicy.
  4. Dopasowanie stylu zarządzania do etapu Rozwoju pracownika
  • praktyczne ćwiczenia dopasowania stylu zarządzania
  • potrzeby – po co je mamy
  • analiza strategii działania.
  5. Narzędzia menadżera w zależności od stylu zarządzania.
  6. Instruowanie pracownika.
  7. Informacja zwrotna o postępach. Informacja zwrotna o błędach.
  8. Pochwała.
  9. Delegowanie zadań.

 • Zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 • Szkolenie jest warsztatem opartym na teorii Przywództwa Sytuacyjnego K.Blanchart & P.Hersey. Uczestnicy mają okazję do analizy własnych doświadczeń w trakcie pracy indywidualnej oraz grupowej, case study, odgrywania ról, dyskusji moderowanej oraz udzielania informacji zwrotnej opartej na mocnych stronach każdej osoby.

Szkolenia o podobnej tematyce