0 Godzin, 2 Dni

Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowany przez nas warsztat chcemy by przybliżył Państwu umiejętność precyzyjniejszej wyceny inwestycji informatycznych na różnych obszarach. Dlatego podczas warsztatów poruszymy zagadnienia z zakresu:  - systemów typu ERP

  - systemów typu CRM

  - systemów redukujących Total Cost of Ownership

  - systemów typu Business Intelligence

  - systemów dystrybuowanych jako Open Source

  usług outsourcingu IT

  - portali korporacyjnych oraz narzędzi zarządzania wiedzą

 • METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH

  I DZIEŃ

  ROI/TCO w zarządzaniu systemami informatycznymi
  Mierzalność informatyki – problemy i rozwiązania
  Matematyka finansowa
  - Podstawy rachunku dyskontowego
  - Miary finansowe: NPV, IRR, ROI, CFROI, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu – zasady obliczeń i interpretacji

  Ocena rentowności projektu inwestycyjnego
  - Modelowanie projektu inwestycyjnego wg scenariusza do-nothing, scenariusza to-be
  - Obliczanie Net Cash-Flow inwestycji
  - Analiza wrażliwości (w aplikacji @Risk Top Rank)
  - Symulacyjna analiza ryzyka (w aplikacji @Risk)
  - Symylacyjna analiza wpływu zmienności (w aplikacji @Risk)

  Inwestowanie w IT – pomiar efektów mierzalnych
  - Inwestycja w redukcję kosztów firmy – case study
  - Inwestycja we wzrost przychodów firmy – case study
  - Inwestycja w system informatyczny – case study
  - Typy inwestora w IT (innowator, konkurent, maruder, tonący)

  Efekty ekonomiczne informatyki – pomiary efektów mierzalnych i niemierzalnych
  - Analiza mechanizmów powstawania efektów informatyki:
  *Efekty krótkoterminowe
  *Efekty średnioterminowe
  *Efekty długoterminowe

  Klasyfikacja metod pomiaru efektów IT w kontekście typów efektów informatyki

  Koszty utrzymania infrastruktury informatycznej wg Gartnera – założenia motodyki Total Cost of Ownershipq Szczegółowa kwalifikacja kosztów TCO
  - Pomiar kosztów TCO w narzędziach analizy procesów

  II DZIEŃ

  Założenia metodyki Real Option Value
  - Podstawy teoretyczne rachunku opcji strategicznych
  - Pomiar wartości opcji na podstawie Expand i Abandon

  Założenia metodyki Applied Information Economics
  - Podstawy teoretyczne rachunku wartości informacji

  Test klasyfikacji efektów ekonomicznych informatyzacji

  Samodzielny pomiar rentowności IT z wykorzystaniem aplikacji @Risk, iGrafx Six Sigma 2003
  - Tworzenie modelu projektu inwestycyjnego
  - Motodyka pomiaru (typ projektu do wyboru)
  * Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w ERP
  * Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w CRM
  * Analiza rentowności projektu inwestycyjnego w system klasy Business Intelligence.

  Dokumentacja projektów

 • imienny certyfikat uczestnictwa

 • warsztaty, każdy z uczestników pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce