0 Godzin, 1 Dni

Metody finansowania inwestycji w IT . Outsourcing, leasing, sprzedaż w inwestycjach IT

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prezentujemy konsekwencje prawne i ekonomiczne zastosowania znanych na polskim rynku modeli finansowania przedsięwzięć informatycznych: leasing operacyjny, leasing finansowy, najem i dzierżawa, sprzedaż, outsourcing częściowy, outsourcing pełny, outsourcing z wykupem sprzętu, application service provider (ASP), licencjonowanie i sublicencjonowanie, częściowe i pełne odsprzedanie majątkowych praw autorskich.  Obszarem ćwiczeń praktycznych bedzie analiza 9 scenariuszy finansowania usługi typu Desktop Management.  Warsztat jest adresowany do:

  - menedżerów sprzedaży w firmach IT, konsultantów firm IT odpowiedzialnych za przygotowanie business cases,

  - specjalistów ds. ksiegowości i finansów pragnących skuteczniej optymalizować procesy rozliczania inwestycji informatycznych,

  - menedżerów projektów informatycznych,

  - specjalistów ds. zakupów pragnących skuteczniej zarządzać wydatkami informatycznymi.

 • Metody finansowania inwestycji w IT. Outsourcing, leasing, sprzedaż w inwestycjach IT

  Zarządzanie płynnością i kosztami
  - Zarządzanie płynnością instytucji notowanej na giełdzie i organizacji o niewielkiej liczbie udziałowców (spółki kapitałowe nienotowane na giełdzie).
  - Definicja Cash-Flow i definicja zysku netto.
  - Prezentacja typowych modeli rozliczania inwestycji widzianych z punktu widzenia właścicieli kapitału.
  - Definicja Capex (capital expenditures) i Opex (operational expenses).

  Rachunkowość zarządcza - przypomnienie
  - Ćwiczenia w zakresie obliczania wskaźników ekonomicznych związanych z rozliczaniem inwestycji informatycznej: zmiany w EBITDA, EBIT, zyskach netto, Cash-Flow.
  - Średni ważony koszt kapitału (WACC) w ujęciu szczegółowym (rodzaje kapitału własnego i obcego wraz z metodami obliczeń w warunkach polskich).
  - Interpretacja i zasady obliczeń NPV, IRR, DPP (Discounted Payback Period).
  - Zasady rozliczania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w/g stanu prawnego na koniec 2004 roku.

  Leasing, najem i dzierżawa, outsourcing
  - Prezentacja modeli prawnych tworzących bazę nawiązywania umów typu:
  * leasing operacyjny,
  * leasing finansowy,
  * najem i dzierżawa,
  * sprzedaż,
  * outsourcing częściowy,
  * outsourcing pełny,
  * outsourcing z wykupem sprzętu,
  * application service provider (ASP),
  * licencjonowanie i sublicencjonowanie,
  * częściowe i pełne odsprzedanie majątkowych praw autorskich.
  - Konsekwencje ekonomiczne każdego z modeli (opis).

  Desktop Management w 9 wymiarach
  - Prezentacja modeli obliczeniowych prezentujących w liczbach konswekwencje przyjęcia każdego w wyżej wymienionych rozwiązania:
  * leasing operacyjny,
  * leasing finansowy,
  * najem i dzierżawa,
  * sprzedaż,
  * outsourcing częściowy,
  * outsourcing pełny,
  * outsourcing z wykupem sprzętu,
  * application service provider (ASP),
  * licencjonowanie, pełne majątkowych praw autorskich.
  - Samodzielne badanie wrażliwości modeli na zmiany rożnych danych wejściowych.
  - Porównywanie wartości projektów i ryzyka inwestycyjnego dla każdego z przypadków.

  Outsourcing, leasing w praktyce prawnej, stan na 2005 rok
  - Wykład obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach od strony prawnej.

  Prezentacja praktycznych doświadczeń w przygotowywaniu kontraktów outsourcingowych.

 • imienny certyfikat uczestnictwa

 • warsztaty, każdy z uczestników pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce