14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 16

Metody Analizy Strategicznej. Warsztaty 2 dni

9 600,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Umiejętne stosowanie metod analizy strategicznej pozwala ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i przewidzieć czyhające na nie zagrożenia. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, aby lepiej sobie radzić na silnie konkurencyjnych rynkach. Szkolenie "Metody Analizy strategicznej w praktyce" to praktyczny warsztat pracy nad metodami analizy strategicznej najczęściej stosowanymi w zarządzaniu firmami. Są to metody służące do analizy makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, a podstawowym celem szkolenia jest uczenie samodzielnego wykonywania analizy strategicznej. Szkolenie jest przeznaczone dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców i menadżerów, dla których umiejętność dokonywania analizy strategicznej i myślenia w kategoriach strategii firmy powinna być absolutnie podstawowa.

 • WPROWADZENIE

  - Współczesna teoria konkurencji
  - Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej
  - Założenia i rola analizy strategicznej

  ANALIZA STRATEGICZNA

  - Analiza makrootoczenia
  - Analiza grup strategicznych w sektorze
  - Punktowa ocena atrakcyjności sektora
  - Profil ekonomiczny sektora
  - Analiza gron (klastrów)
  - Analiza PEST
  - Analiza otoczenia konkurencyjnego
  - Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
  - Metoda SWOT
  - Analiza 5 sił Portera
  - Metoda SPACE
  - Canvas Business Model
  - Metoda scenariuszowa
  - Analiza strategicznych "kibiców" firmy (stakeholders)
  - Analiza strukturalna sektora
  - Model łańcucha wartości
  - Bilans strategiczny firmy
  - Macierz funkcji i zasobów
  - Macierz BCG
  - Macierz McKisney'a
  - Macierz ADL
  - Analiza ABC i XYZ
  - Benchmarking
  - Model BSC (Balanced Scorecard)
  - Biznes plan
  - Macierz Ansoffa
  - Analiza luki strategicznej
  - Analiza cyklu życia produktu
  - Analiza czynników atrakcyjności rynku
  - Macierz Hofera

  ZAKOŃCZENIE

  - System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS))

 • Business Quality Certificate (BQC) / European Business Development Association EBDA

 • - Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
  - Elementy coachingu
  - Mindmapping
  - Dyskusje i burze mózgów
  - Studia przypadków

 • Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem. Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów oferty.

 • 9600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 1 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Dominik Frajberg

Szkolenia o podobnej tematyce