16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - dowiesz się jakie są zadania i zakres odpowiedzialności mentora,
  - nauczysz się jak wykorzystać model kompetencji w pracy mentora i wyznaczać lukę kompetencyjną u mentee,
  - opiszesz niezbędne zasady pracy w relacji mentorskiej,
  - rozwiniesz swoje umiejętności określania celów,
  - podniesiesz swoje kompetencje w uczeniu mentee poprzez doświadczenie,
  - poznasz narzędzia w pracy mentora i sposoby skutecznej komunikacji,
  - poszerzysz swoje doświadczenia jak radzić sobie z brakiem motywacji u podopiecznego i w sytuacji konfliktu.

 • 1. Wprowadzenie do mentoringu:
  • Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej.
  • Mentoring - czym jest i jakie daje realne korzyści.
  • Mentoring a coaching.
  • Zadania i zakres odpowiedzialności mentora.
  • Skuteczność mentoringu a znaczenie doboru mentorów i ich podopiecznych.
  • Etapy wdrażania mentoringu oraz zadania w poszczególnych etapach procesu.
  • Model kompetencji w mentoringu - jak zdiagnozować lukę kompetencyjną u mentee? - ćwiczenie wyznaczania obszarów rozwojowych.
  2. Warunki sukcesu mentoringu:
  • Co buduje autorytet mentora i zaufanie do niego? - ćwiczenie „autorytet nauczyciela".
  • Zasady prowadzenia mentoringu - zawieranie kontraktu w budowaniu relacji mentorskiej - ćwiczenie zespołowe.
  • Charakterystyka dobrze sformułowanych celów mentoringowych - ćwiczenie wyznaczania celów i zadań.
  • Nauka przez doświadczenie - wykorzystanie cyklu uczenie się dorosłych w pracy mentora - ćwiczenie na bazie własnych doświadczeń.
  • Zintegrowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego i innymi działaniami mentorowanego.
  3. Narzędzia mentora:
  • Wykorzystanie analizy SWOT i koła celów.
  • Techniki komunikacyjne: TAO, typologia pytań, parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, komunikaty Ja-Ty.
  • Budowanie skutecznego przekazu informacji - przekaz 3 - kanałowy, słowa klucze, posługiwanie się przykładami i językiem korzyści, wykorzystywanie pokazu.
  4. Mentoring w praktyce:
  • Modelowanie pożądanych zachowań a dostarczanie informacji i wsparcia dla mentee.
  • Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności - ćwiczenie techniki delegowania.
  • Metody i zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej - wyrażanie pochwały i konstruktywnej krytyki - ćwiczenie przekazywania feedbacku mentorskiego.
  5. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami:
  • Zaangażowanie w mentoring a potrzeby mentee. Prowadzenie rozmowy motywującej - ćwiczenie standardu działania mentora.
  • Konflikt w relacji mistrz vs. uczeń - ćwiczenie komunikatu nastawionego na zmianę.
  6. Wdrożenia programów mentoringowych- przykłady z firm krajowych.
  7. Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.
  • Technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych.
  • Przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce