16 Godzin, 2 Dni

MENADŻER JAKOŚCI

więcej terminów () mniej terminów
 • Przedstawienie roli Menedżera Jakości w organizacji jako osoby łączącej w sobie obszary związane z wiedzą techniczną, wiedzą branżową i procesową, ale również obszary dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii.
  Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich wymienionych obszarów przez pryzmat Zarządzania Jakością i jego wpływu na biznes wraz z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy.
  Szkolenie opiera się na przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania tej wiedzy popartych dotychczasowymi osiągnieciami naukowymi.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  I dzień:

  Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.

  1. Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
  2. Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
  3. Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
  4. System zarządzania jakością - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
  5. Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
  6. Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie i narzędzia.

  Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.

  7. Kształtowanie jakości w strategii organizacji.
  a. Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach.
  b. Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
  c. Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.
  8. Cele biznesu w praktyce.
  a. Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.
  9. Otoczenie organizacji.
  a. Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.
  b. Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.

  II dzień:

  Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie.

  1. Zarządzanie (Management).
  a. Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia.
  b. Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.
  2. Proces zmian (Change management).
  a. Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
  b. Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.
  3. Rola kierownika w organizacji (Leadership).
  a. Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.

  Ćwiczenia:

  Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management.
  Zdefiniowanie procesów w dziale jakości.
  Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
  Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
  Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości.
  Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych - zawodowych i personalnych.
  Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
  Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta)

 • menedżerowie jakości,
  kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce