0 Godzin, 0 Dni

MEDIACJE W KONFLIKTACH

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy dowiedzą się:

  jak rozpoznawać i diagnozować konflikt w zespole i organizacji

  jak skutecznie interweniować

 • 1.Cechy skutecznego mediatora
  2.Diagnozowanie konfliktów w zespołach, organizacjach
  3.Etapy rozwiązywania konfliktu interpersonalnego:
  wygaszanie emocji
  identyfikacja przyczyn - nazwanie problemu
  poszukiwanie rozwiązań
  wdrażanie rozwiązań
  4.Demaskowanie konfliktu interwencja mediacyjna
  5.Wzbudzanie motywacji do negocjowania u wszystkich uczestników konfliktu
  6.Poszukiwanie wspólnych interesów między stronami konfliktu
  7.Zabezpieczanie zespołu i organizacji przed ponowną eskalacją bądź utajnieniem konfliktu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce