16 Godzin, 3 Dni

MARKETING W FIRMIE

4,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie z elementami marketingu, zasadami analizowania działań konkurencji i dostosowania oferty. Program pozwala poznać znaczenie marketingu w nowoczesnej firmie, czyli przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania skutecznego biznesu.

 • 1. Co to jest marketing- rola marketingu w praktyce

  2. Rynek jako kategoria marketingowa

  3. Plan marketingowy jako element biznesowy w firmie

  4. Marketing – jako narzędzie promocyjne firmy
  - Produkt - istota produktu i zróżnicowanie, tworzenie
  marki, elementy walki z konkurencją, cykl życia marki,
  cykl życia produktu, pozycjonowanie, gama, linia
  i asortyment produktu
  - Cena - istota i funkcje cen, czynniki wpływające na ceny
  i czynniki wpływające na konkurencyjność względem
  innych produktów
  - Dystrybucja - istota i funkcje dystrybucji, kanały dystrybucji,
  logistyka, pośrednicy, typologia klientów, merchandising
  w sprzedaży
  - Promocja - istota, zadania, promocja sprzedaży, marketing
  bezpośredni, promocja PR, sprzedaż osobista

  5.Strategie marketingowe - otoczenie firmy, benchmarking,
  budowanie tożsamości, misja i wizerunek firmy

  6. Analiza oferty rynkowej, analiza rynku, klientów

  7. Elementy badań marketingowych – informacja marketingowa

  8. Kształtowanie wizerunku firmy - budowa jej marki

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  gry menedżerskie,

  testy,

  dyskusja i prezentacja trenera.

  konsultacje

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Certyfikowany trener, staŁy współpracownik PCKB. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji asertywności, komunikacji interpersonalnej, metodyki kształcenia kadr. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Posiada doświadczenie praktyczne w prowadzeniu konferencji , warsztatów oraz doradztwie organizacyjnym. Obecnie łączy dorobek naukowy z doświadczeniem praktycznym, jako konsultant i trener dla wielu firm polskich i zagranicznych.

Szkolenia o podobnej tematyce