5 Godzin, 1 Dni

Marketing międzynarodowy i strategia działania na rynkach międzynarodowych

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnienia związanymi z planowaniem, doborem i realizacją koncepcji działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe różnice pomiędzy działaniami marketingowymi stosowanymi na rynku krajowym a rynkach zagranicznych, a także cechami marketingu międzynarodowego. Słuchacze zapoznają się ze sposobami pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych i przedsiębiorstwach działających na wybranych rynkach, oceny ich wiarygodności. Wyeksponowane zostaną metody wejścia na nowe rynki zagraniczne oraz przedstawione będą korzyści i wady związane z zastosowaniem poszczególnych strategii. Adresat: szkolenie skierowane jest do pracowników działów handlowych oraz firm obsługujących transakcje międzynarodowe, a także do wszystkich zainteresowanych tematem.

 • 1. Wprowadzenie:
  • strategie na rynkach międzynarodowych i ich znaczenie dla firmy,
  • eksport jako strategia poszerzenia rynku,
  • strategie krótko i średnioterminowe,
  • uwarunkowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej za granicą.

  2. Wybór rynków zagranicznych, metody badania rynku, ustalanie źródeł
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniei zdobycie niezbędnych informacji:
  • postawienie międzynarodowych celów marketingowych,
  • przyjęcie programu i harmonogramu działań,
  • relacje w zakresie - sprzedaż krajowa i eksportowa,
  • koszty wejścia na rynek zagraniczny,
  • analiza branżowa rynku zagranicznego,
  • marketing strategiczny i operacyjny.

  3. Analiza otoczenia danego kraju-metoda PEST:
  • środowisko: polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, technologiczne.

  4. Ocena pozycji konkurencyjnej na wybranym rynku zagranicznym:
  • konkurencyjne bariery wejścia na rynek,
  • koszty adaptacji produktów i działań promocyjnych,
  • zasady oceny potencjalnego popytu na produkty w eksporcie,
  • prognoza sprzedaży w stosunku do konkurencji,
  • coroczne analizy efektów i kosztów sprzedaży eksportowej.

  5. Strategie działalności na rynkach zagranicznych. Wybór właściwej strategii wejścia na rynek zagraniczny oraz formy handlu międzynarodowego:
  • eksport | eksport bezpośredni / eksport pośredni,
  • import | import bezpośredni / import pośredni,
  • handel tranzytowy,
  • obrót uszlachetniający i reparacyjny,
  • obrót licencjami i know-how,
  • franchising,
  • leasing,
  • transakcje wiązane, kompensacyjne, barterowe,

  6. Rodzaje strategii marketingowych w handlu zagranicznym:
  • ze względu na pozycję rynkową i atrakcyjność rynku,
  • ze względu na metodę zdobywania rynku,

  7. Czynniki decydujące o sukcesie firmy na rynkach zagranicznych oraz korzyści
  płynące z działalności eksportowej.

  8. Pytania. Odpowiedzi. Dyskusja.

 • Tak

 • Metodologia: wykład połączony z ćwiczeniami i dyskusją

Ekspert ds. handlu zagranicznego i polityki zagranicznej, doradca, wykładowca z zakresu handlu zagranicznego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Doktorant Wydziału Politologii UMCS, praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenia o podobnej tematyce