12 Godzin, 6 Dni

LOGISTYKA W SPRZEDAŻY I ZAKUPACH

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie wiedzy Uczestnikom dot. wykorzystania konkretnych metod i narzędzi w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia oraz dotyczących wyboru i oceny dostawców.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  1. Relacja zakupów i logistyki – 2 godz.
  a. Podstawowe pojęcia dla zakupów, zaopatrzenia, logistyki i innych terminów pokrewnych,
  b. ewolucja znaczenia i zadań funkcji zakupów w przedsiębiorstwie, organizacja funkcji zakupów i logistyki w firmie,
  c. zakupy a koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania relacjami z dostawcami, wpływ zakupów na finanse firmy, analiza studium przypadku)


  2. Podstawowe problemy w obszarze zakupów i ich przebieg – 1 godz.
  a. typy zakupów, rodzaje dóbr zaopatrzeniowych,
  b. analiza faz procesów zakupu i zaopatrzenia (omówienie faz wymienionych procesów i dyskusja)


  3. Metody i narzędzia analizy rynku zaopatrzenia – 1 godz.
  a. SWOT, PEST,
  b. zastosowanie analiz portfelowych w zakupach,
  c. narzędzia szczegółowe,
  d. studium przypadku


  4. Planowanie w sferze zakupów – 2 godz.
  a. formułowanie strategii i planów operacyjnych w obszarze zakupu,
  b. budżetowanie


  5. Wybór i ocena dostawców – 2 godz.
  a. przebieg procesu wyboru i oceny dostawców,
  b. jakościowe i ilościowe kryteria oceny dostawców przed ich wyborem i w trakcie współpracy,
  c. narzędzia oceny dostawców, w tym ankiety i audyt.


  6. Przegląd strategii zakupów – 2 godz.
  a. outsourcing i insourcing, local i global sourcing,
  b. strategie produktowe,
  c. studium przypadku


  7. Metody ustalania cen przez dostawców – 1 godz.
  a. metody naśladownictwa, narzutu na koszty, zwrotu z inwestycji, wartości dla odbiorcy, maksymalnej oczekiwanej korzyści, analizy ilościowe


  8. Wykorzystanie formuł handlowych INCOTERMS w procesach zakupu – 1 godz.
  a. omówienie formuł handlowych z przykładami


  9. Zarządzanie bazą dostawców - 1 godz.
  a. współczesne trendy, metody i narzędzia,
  b. wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu dostawcami


  10. Logistyka w strategiach zaopatrzeniowych – 2 godz.
  a. wykorzystanie strategii JiT i VMI w obszarze zakupu, zadania szczegółowe logistyki zaopatrzenia, wpływ kosztów logistyki zaopatrzenia na koszty generowane w przedsiębiorstwie


  11. Planowanie wielkości i częstotliwości zamówień zaopatrzeniowych – 2 godz.
  a. metody optymalizacji zamawianych wielkości i kosztów zaopatrzenia (analizy ilościowe)

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • 1.Wykład interaktywny, dyskusje,
  2.Analizy ilościowe,
  3.Analizy studiów przypadków (case studies).

 • •Pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia,
  •Pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw produkcyjnych
  •pracownicy działów utrzymania ruchu,
  •pracownicy działów logistyki,
  •pracownicy odpowiedzialni za planowanie,
  •pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw,
  •dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Tagi logistyka

Szkolenia o podobnej tematyce