16 Godzin, 2 Dni

Logistyka w Przedsiębiorstwie - praktyczne spojrzenie na procesy magazynowania, zakupów i zintegrowany łańcuch dostaw. 2-dniowe warsztaty praktyczne z elementami gry symulacyjnej.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kluczowych elementów związanych z wdrożeniem skutecznego zarządzania procesami logistycznymi w szczególności w zakresie procesów zakupowych i budowania strategicznych relacji biznesowych z kooperantami oraz dostawcami. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami analizy, oceny oraz możliwych narzędzi do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

  Logistyka jest dziedziną wiedzy w ramach, której analizowane są procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami związanymi z dostarczaniem finalnych produktów bądź usług. Podczas warsztatów pokazujemy jak w praktyce wykorzystać narzędzia, metody i sposoby sterowania tymi elementami. Profil funkcjonowania współczesnych działów logistyki i zakupów uległ znacznym zmianom i przeobrażeniom. Kluczowym zagadnieniem staje się już nie tylko koszt pozyskania materiałów, surowców, zasobów itd., ale również zapewnienie odpowiedniej jakości, czasu realizacji samej dostawy i zapewnienie atrakcyjnych warunków płatności w celu zachowania m.in. płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Konieczność dokonywania oceny i zrozumienia strategicznych celów organizacji staje się nieodzowną kompetencją pracowników, którzy powinni poprzez znajomość odpowiednich narzędzi do planowania i analizy dokonywać oceny zależności i szukać dialogu ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw, dlatego też w ramach proponowanego programu warsztatów dołączyliśmy zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem.  Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.

  Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób. • Program szkolenia:
  Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

  1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
   Zdefiniowanie celów szkolenia i zdefiniowanie głównych problemów przez uczestników warsztatów.
   Modele zarządzania strategicznego i operacyjnego w logistyce.
   Współczesne wyzwania dla działów logistyki i zakupów.

  2. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PRZEGLĄD GŁÓWNYCH ZAGADNIEŃ.
   Przegląd głównych pojęć i definicji w logistyce.
   Znaczenie logistyki w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
   Projektowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa – analiza różnych rozwiązań i przegląd popełnionych błędów.
   Strumienie wartości – czyli jak zaprojektować efektywne rozwiązania.
   Zadania Działów Logistyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach – czyli jak wykorzystać sprawdzone rozwiązania i podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa.

  3. INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA, CZYLI JAK WŁAŚCIWIE ZARZĄDZAĆ AKTYWAMI.
   Znaczenie infrastruktury procesów logistycznych w organizacji.
   Transport w realizacji procesów logistycznych.
   Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna.
   Kluczowe miary sukcesu oceny funkcjonowania procesów logistycznych - czyli jak wdrożyć system wczesnego ostrzegania i zapewnić właściwą efektywność procesów.
   Praktyka biznesowa w zakresie opracowywania mierników dla procesów w przedsiębiorstwie.
   Rozwiązania informatyczne wspierajcie logistykę.

  4. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH.
   Logistyka a system logistyczny.
   Definicja, funkcje i rodzaje magazynu.
   Centra dystrybucyjne i logistyczne.
   Infrastruktura, sprzęt i urządzenia magazynowe.
   Współzależność pomiędzy elementami infrastruktury magazynowej.
   Mierniki i wskaźniki zarządzania magazynem (analiza wielkości i struktury zapasów oraz wskaźniki produktywności zapasów).

  5. STEROWANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH - KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI.
   Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia.
   Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych.
   Zakup sprawozdania finansowe.
  Standardy zakupowe dla grup kapitałowych.
   Regulacje i ograniczenia prawne.
   Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki.

  6. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – GRA SYMULACYJNA.
   Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu.
   Efektywne procesy nabywania towarów i usług.
   Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów.
   Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację między kosztami a ciągłością działania procesów.
   Wskaźniki efektywności i ich interpretacja w naszym przedsiębiorstwie.

  7. PROCES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.
   Elementy wyboru dostawcy.
   Oceny dostawców – kryteria jakościowe i ilościowe.
   Proces przetargowy.
   Podsumowanie procesu udzielania zamówień.

  8. ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI.
   Wprowadzenie do zawierania umów z dostawcami.
   Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców: kryteria wyboru i ograniczenia.
   Rodzaje i klasyfikacja umów z dostawcami.
   Umowy jakościowe i ich specyfikacje.
   Praktyczne wykorzystanie zapisów kontraktowych.

  9. TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW.
   Modele kosztowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
   Insourcing/outsourcing - make or buy?.
   Wykres analizy kosztów produktów.
   Analiza korelacji danych.
   Główne wskaźniki rentowności i metody dynamiczne oceny inwestycji.

  10. KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.
   Proces realizacji audytów dostawców.
   Redukcja kosztów braku jakości - sposoby i techniki pro aktywnego działania na rzecz definiowania błędów.
   Doskonalenie produkcji – przegląd współczesnych koncepcji (LEAN, KAIZEN).
   Proces reklamacyjny – czyli jak osiągnąć zadowolenie klienta końcowego.

  11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOSTAWCY.
   Punkt bazowy w zarządzaniu ryzykiem (ang. Contingency Plan).
   Relacje z dostawcą a ryzyko biznesowe.
   Proces zarządzania ryzykiem biznesowym w działach zakupów i produkcji.
   Szacowanie bankructwa dostawcy lub braku zachowania jego ciągłości działania.
   Ryzyko w łańcuchu dostaw.
   Identyfikacja ryzyka u dostawcy.
   Monitorowanie dostawcy w zależności od poziomu ryzyka
   Proces postępowania w przypadku dostawcy preferowanego bądź partnera.

  12. PRZEGLĄD TECHNIK I METOD DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
   Podstawowe definicje i zasady.
   Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
   Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
  o Technika delficka.
  o Porównania analogii.
  o Metoda Crawforda.
  o Metody scenariuszowe.
  o Lista zagrożeń.

  13. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

  Metody pracy:
  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

  Wykładowcy:
  Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

  Dedykowany trener:
  Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, dr inż., doświadczony trener i doradca w obszarze organizacji produkcji., logistyki i gospodarki magazynowej. Od blisko 11 lat zajmuje się filozofią Lean Manufacturing. Jest konsultantem wielu korporacji, które skutecznie wspiera w obszarach związanych z organizacją produkcji i procesów produkcyjnych i logistycznych. W wyniku inicjowanych przez niego wdrożeń znacznie obniżono koszty oraz uelastyczniono reakcję na potrzeby klienta, co wprost przełożyło się na przewagę konkurencyjną wielu firm. Specjalizuje się we wdrażaniu i nadzorowaniu wymagań formalnych w zakresie gospodarki magazynowej.

  Zasady uczestnictwa:
  Koszt uczestnictwa: 1390zł netto (+ 23% Vat)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem ( Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie)
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

  Kontakt:
  Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
  ul. Grottgera 16/Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań
  tel.(061)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (061)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  e-mail Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.iist.pl • Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

 • Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

 • Grupa docelowa:

  Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla kadry menedżerskiej jak i osób podejmujących ważne decyzje biznesowe szczególnie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, procesem produkcyjnym jak i podejmujących szereg wyzwań na rzecz zwiększenia jakości w organizacji.  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?

  kompetentny wykładowca - praktyk;

  ciekawa forma prowadzenia zajęć;

  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;

  udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, dr inż., doświadczony trener i doradca w obszarze organizacji produkcji., logistyki i gospodarki magazynowej. Od blisko 11 lat zajmuje się filozofią Lean Manufacturing. Jest konsultantem wielu korporacji, które skutecznie wspiera w obszarach związanych z organizacją produkcji i procesów produkcyjnych i logistycznych. W wyniku inicjowanych przez niego wdrożeń znacznie obniżono koszty oraz uelastyczniono reakcję na potrzeby klienta, co wprost przełożyło się na przewagę konkurencyjną wielu firm. Specjalizuje się we wdrażaniu i nadzorowaniu wymagań formalnych w zakresie gospodarki magazynowej.

Szkolenia o podobnej tematyce