21 Godzin, 3 Dni

Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych, współzależności i relacji między nimi oraz określenie stanu i dróg wdrożenia zasad logistyki, dla usprawnienia przepływu środków materiałowych i informacji w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez klientów z jednoczesną optymalizacją kosztów tych procesów.

 • Elementy systemu logistycznego
  cele i znaczenie logistyki na współczesnym rynku,
  podstawowe kompleksy systemu logistycznego,
  wymagania procesów logistycznych,
  infrastruktura procesów,
  struktura przepływu materiałów.
  Strategiczna rola logistyki w skali mikro i makro
  znaczenie organizacji logistyki dla konkurencyjności,
  integracja procesów produkcyjnych i logistycznych,
  potrzeby wdrożenia logistyki do przedsiębiorstwa,
  uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki.
  Struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie
  miejsce i rola logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  kompleksowy system organizacji logistyki przedsiębiorstwa,
  zintegrowane łańcuchy dostaw,
  jakość i niezawodność w łańcuchach dostaw.
  Obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
  charakterystyka potrzeb i wymagań klienta,
  standardy obsługi klienta,
  strategia obsługi klienta,
  elementy i ocena poziomu obsługi klienta,
  wykorzystanie mierników obsługi klienta w zarządzaniu.
  Organizacja procesów zakupowych i zaopatrzeniowych
  miejsce komórek zakupowych i zaopatrzeniowych w strukturze przedsiębiorstwa,
  zadania i priorytety działów zakupów i zaopatrzenia,
  kryteria wyboru dostawców,
  procedura wyboru dostawców,
  metody i zasady współpracy z dostawcami,
  trendy w realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych.
  Zarządzanie zapasami i przepływami towarowymi w logistyce
  prognozowanie popytu,
  funkcje i czynniki kształtowania zapasów,
  rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów,
  metody zarządzania zapasami,
  ekonomiczna wielkość zamówienia,
  strategie zarządzania zapasami.
  Funkcjonowanie magazynów w przedsiębiorstwie
  infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów,
  technizacja operacji magazynowych,
  projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów,
  trendy w realizacji procesów magazynowych.
  Realizacja zadań transportowych na szczeblu przedsiębiorstwa
  czynniki zewnętrzne i wewnętrzne realizacji zadań transportowych,
  warunki realizacji zadań transportowych – Incoterms 2010,
  outsourcing usług transportowych,
  analiza wielkości stawek transportu,
  kryteria i metody wyboru firm świadczących usługi transportowe,
  kierunki (trendy) w realizacji procesów transportowych.
  Koszty logistyczne przedsiębiorstw
  wyodrębnienie i podział kosztów logistycznych,
  potrzeby i możliwości optymalizacji poszczególnych grup kosztów,
  budżet kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.
  Miernikii wskaźniki oceny funkcjonowania systemu logistycznego
  mierniki poziomów obsługi klienta,
  mierniki poziomu zapasów,
  mierniki oceny funkcjonowania gospodarki magazynowej,
  mierniki procesów transportowych,
  mierniki i wskaźniki kosztowe.
  Problematyka wdrażania i usprawnień logistyki przedsiębiorstwa
  ocena stanu istniejącego,
  planowanie wdrożenia systemu logistycznego,
  procedury wdrażania zmian.

 • dyplom effect group

 • Metodologia:  - wykłady (około 30% czasu)

  - analiza przypadków,

  - praca w grupach w formie treningu menedżerskiego,

  - projekcja filmów video z wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

  Założeniem treningu menedżerskiego jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres działań logistycznych przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów w realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów; zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji oraz gospodarki materiałowej jeśli taki funkcjonuje w przedsiębiorstwie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener effect group

Szkolenia o podobnej tematyce