20 Godzin, 3 Dni

LOGISTYKA JAKO WSPARCIE PROCESU ZAOPATRZENIA

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest

  pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności m.in. w zakresie:

  · Planowania potrzeb materiałowych w różnych strategiach logistycznych

  · Oceny i analizy obecnie funkcjonujących systemów sterowania zapasami materiałowymi

  · Tworzenia systemów wyboru i oceny dostawców

  · Rozwijaniu relacji z różnymi grupami dostawców

  · Analizy i oceny kosztów różnych strategii logistycznych w obszarze zaopatrzenia

 • 1. Logistyka jako proces wspomagający system zaopatrzenia
  w przedsiębiorstwie.
  · Znaczenie procesu zakupu w wewnętrznym łańcuchu dostaw
  · Wparcie logistyczne procesu zaopatrzenia
  · Strategie zakupowe i ich wpływ na procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
  2. Kształtowanie systemów sterowania zapasami w przedsiębiorstwach
  handlowych i produkcyjnych.
  · Podstawowe sterowniki zapasów i ich wpływ na efektywność procesu
  zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
  · Konwencjonalne polityki zakupowe i ich wpływ na sterowanie zapasami
  materiałowymi
  · System MRP – idea realizacji i wsparcie informatyczne
  3. Pomiary procesu zaopatrzenia i wykorzystanie uzyskanych wyników w celu
  optymalizacji realizowanych zadań.
  · Koszty procesy zaopatrzenia i potencjał do ich optymalizacji
  · Dopasowanie systemu sterowania zapasami w celu minimalizacji kosztów
  procesu zaopatrzenia (gra decyzyjna)
  · Klasyfikacje zapasów i ich wykorzystanie w celu zwiększenia efektywności
  procesu zaopatrzenia
  4. Tworzenie i funkcjonowania systemów zarządzania relacjami z dostawcami.
  · Budowanie efektywnych systemów wyboru dostawcy
  · Określanie procedur oceny dostawców i wykorzystanie jej wyników do
  doskonalenia procesu zaopatrzenia
  · Kształtowanie relacji z dostawcami – różne podejścia i zasady współpracy z
  wybranymi grupami dostawców
  5. Nowoczesne strategie logistyczne w obszarze zaopatrzenia.
  · Strategia JiT
  · Strategia VMI
  · Idea magazynu konsygnacyjnego

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w formie dyskusji, zadań własnych, analiz przypadków, gier decyzyjnych i dostosowanych do potrzeb uczestników wprowadzeń merytorycznych.

 • Szkolenie skierowane jest do

  specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i organizację działalności logistycznej i zakupowej w przedsiębiorstwie.

Doradca biznesowy, wieloletni trener, dziekan i adiunkt w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Doktor ekonomii w naukach o zarządzaniu ze specjalnością logistyka. Zajmuje się tematyką projektowania i usprawniania procesów

logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, dystrybucja, gospodarka magazynowa, controlling logistyczny) oraz kształtowania i zarządzania łańcuchami dostaw. Jest autorką licznych artykułów dotyczących powyższych zagadnień oraz

współautorką książek „Logistyka w przedsiębiorstwie”, „Logistyka. Teoria a praktyka”, „Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie” oraz „Controlling i rachunkowość zarządcza”. Brała udział w projektach doradczych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z sektora FMCG, branży budowlanej, instalatorskiej, meblarskiej oraz AGD. Uczestnikami jej szkoleń byli przedstawiciele dużych firm handlowych (m.in. Tesco, Makro, Kaufland) i produkcyjnych (m.in. Bosch, Volkswagen, Sitech, Tchibo, Browary Żywiec, Kompania Piwowarska), jak i pracownicy sektora MSP. Prowadziła również wykłady za granicą w ramach programu ERASMUS. Jest kierownikiem naukowym wybranych studiów podyplomowych prowadzonych przy MWSLiT we

Wrocławiu. Prowadzi projekty badawcze w obszarze logistyki i transportu. Realizuje pomiary badawcze dotyczących sektora TSL prowadzone na zlecenie władz

samorządowych. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i biznesowych w kraju i za granicą.

Szkolenia o podobnej tematyce