0 Godzin, 5 Dni

LOGISTYKA Czyli jak można zoptymalizować łańcuch dostaw i dystrybucji?

więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować

  w praktyce metody zarządzania ograniczeniami i w sposób twórczy doskonalić zarządzanie dystrybucją w firmie

 • •Wprowadzenie do teorii ograniczeń
  •Problemy organizacji dystrybucji (warsztaty):
  - Ustalenie kryteriów decyzji o wytwarzanym asortymencie
  - Określenie wielkości produkcji na podstawie przewidywanego popytu
  - System produkcji „Wytwarzanie na dostępność” (MTA) w porównaniu do „Wytwarzania na zamówienie” (MTO) i „Wytwarzania na skład” (MTS)
  - Ustalenie postulowanej dostępności produktów we wszystkich punktach sprzedaży (odbioru)
  •Rozwiązanie problemu dystrybucji
  - Optymalizacja dostępności w punktach dystrybucji i sprzedaży z ograniczeniem poziomu zapasów
  - Bufor i jego dynamika w środowisku dystrybucji
  - Dynamiczne zarządzanie buforem
  - Problemy sezonowości popytu i sterowania akcjami promocyjnymi
  •Prezentacja narzędzi informatycznych

 • tak

 • Warsztaty, Ćwiczenia, Analiza przypadków i Symulacje, E-Learning

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego

Paweł Schmidt, Marcin Felkiewicz - Eksperci TOC

Szkolenia o podobnej tematyce