0 Godzin, 2 Dni

Lista płac - sporządzanie i prawidłowe naliczanie wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych

3 980,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do sporządzenia listy płac, szkolenie polecane wszystkim tym, którzy rozpoczynają pracę w działach kadrowych lub pragną poszerzyć swoja wiedzę z zakresu naliczania płac.

 • Składniki wynagrodzenia
  Wynagrodzenie w umowie o pracę
  Zasady zmiany warunków wynagrodzenia
  Regulamin wynagradzania:

  Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania
  Zakres regulacji
  Tryb ustalenia
  Tryb wprowadzania zmian

  Formy wynagrodzeń – stawka miesięczna, godzinowa, akord, prowizja
  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  Dodatek za pracę w nocy
  Dodatek wyrównawczy
  Premia a nagroda
  Trzynastka
  Nagroda jubileuszowa
  Dodatek funkcyjny
  Dodatek stażowy
  Odprawy, odszkodowania
  Wynagrodzenie za przestój i dyżur
  Wynagrodzenie za urlop
  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
  Wynagrodzenie i zasiłki za czas niezdolności do pracy

  Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
  Podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń chorobowych
  Terminy i zasady wypłaty świadczeń chorobowych
  Wynagrodzenie za czas choroby
  Zasiłek chorobowy
  Zasiłek opiekuńczy
  Zasiłek macierzyński
  Świadczenie rehabilitacyjne
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
  Zasady naliczania wynagrodzeń brutto – netto
  Wynagrodzenie minimalne
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z umowy o pracę i umów cywilno – prawnych
  Zasady ustalania podstawy opodatkowania i naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych


 • Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia:Wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz.216)

 • teoria, ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie przykładów

 • Szkolenie dla wszystkich początkujących chcących poprawnie sporządzać i naliczać płace

 • 3980 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • liczebność grupy

Wieloletni szkoleniowiec i trener z tematyki kadrowo-płacowej współpracujący z firmami szkoleniowymi na terenie całej Polski,autor licznych publikacji, wiedza poparta referencjami i nagrodami, charyzmatyczny mówca, który w przejrzysty sposób przybliża słuchaczom wiedzę z zakresu kadr i płac.

Szkolenia o podobnej tematyce