Lista płac 2016 r. - Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Na szkoleniu zostaną omówione prawidłowe zasady naliczania wynagrodzeń w oparciu o najnowsze interpretacje, orzeczenia i wyroki sądowe. Zostaną wskazane najczęstsze powody nieprawidłowego rozliczania wynagrodzeń i sposób ich rozwiązywania. Szkolenie oparte jest na praktycznych przykładach. Uczestnik szkolenia pozna prawidłowe zasady sporządzania listy płac i naliczania wynagrodzeń, które pomogą uniknąć sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

  Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zmiany warunków wynagradzania w umowach o pracę i regulaminach
  2. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
  3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia
  5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
  6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy zwolnieniu lekarskim i innych nieobecnościach powodujących zmniejszenie wynagrodzenia – wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
  7. Zmiana etatu w trakcie miesiąca
  8. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
  10. Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?
  11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)
  14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  15. Potrącenia z wynagrodzenia
  16. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
  17. Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
  18. Ustalenie wynagrodzenia i zaliczki na podatek dochodowy od wypłat z wynagrodzenia i zasiłku chorego zleceniobiorcy
  19. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu
  20. Zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku
  21. Pytania i dyskusja

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce