298 Godzin, 39 Dni

grupa max. 35

LICENCJA MASZYNISTY - szkolenie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie dotyczącym:

  - sposobów i organizacji funkcjonowania kolei;
  - technologii kolejowych - w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji;
  - zagrożeń związanych z eksploatacją kolei oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania;
  - pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych pojazdów kolejowych z napędem, wagonów towarowych i osobowych wchodzących w skład pociągu oraz innego rodzaju pojazdów kolejowych, np. do utrzymywania infrastruktury kolejowej.

 • Przewoźnicy kolejowi szukają maszynistów!

  Trwają rekrutacje na stanowisko maszynisty w branży kolejowej. Chcesz znaleźć dobrze płatną, stałą i pewną pracę? Zgłoś się!

  „CS Szkolenie i Doradztwo” Sp. z o.o. organizuje kursy na Licencję Maszynisty w Warszawie!

  Jesteśmy liderem na rynku szkoleń maszynistów. Posiadamy zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00258/2005 wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – dzięki temu można starać się o to aby urząd pracy sfinansował do 100% wartości całego szkolenia!

  Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10
  lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty – Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.1594

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”

 • Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone na różnych typach pojazdów kolejowych i symulatorze lokomotywy typu EP-09.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Grzegorz Babski

Szkolenia o podobnej tematyce