8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

Lean Office

więcej terminów () mniej terminów
 • Nabycie wiedzy z zakresu stosowania filozofii Lean w obszarach biurowych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi Lean Management w biurze

 • 1. Wprowadzenie do Lean Office
  2. Przegląd narzędzi Lean Management
  3. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja
  • Marnotrawstwo
  • ĆWICZENIE 1 – Identyfikacja wartości dodanej w procesie
  • Przeciążenie
  • Nierównomierność
  4. 5S – organizacja stanowiska pracy
  • Analiza sytuacji na stanowisku pracy,
  • Selekcja: segregacja i wybór,
  • Systematyka: porządek i ograniczenia,
  • Sprzątanie: czyszczenie i kontrola,
  • Standaryzacja: wypracowanie standardów i komunikacja,
  • Samodyscyplina: utrzymanie osiągniętych wyników,
  • ĆWICZENIE 2 – Organizacja stanowiska pracy
  • ĆWICZENIE 3 – Idea tworzenia standardów
  • Audyt 5S
  5. Zarządzanie wizualne
  ĆWICZENIE 4 – Tworzenie standardów wizualnych
  6. Praca standaryzowana
  ĆWICZENIE 5 – Tworzenie standardu pracy
  7. Kaizen – japońska idea ciągłego doskonalenia
  8. System ssący w biurze
  9. Mapowanie strumienia wartości w obszarach biurowych
  • ĆWICZENIE 6 – Tworzenie mapy strumienia wartości
  10. Narzędzia rozwiązywania problemów: Burza mózgów, mapa myśli,5Why, Diagram Ishikawy
  • ĆWICZENIE 7 – rozwiązywanie problemu przy użyciu metody 5 Why oraz Diagramu Ishikawy

 • Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista Lean Office potwierdzający kompetencje uzyskane podczas szkolenia Lean Office wydawany przez LQcert.

 • Warsztaty, połączenie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

 • Osoby chcące doskonalić procesy biurowe i administracyjne z wykorzystaniem narzędzi Lean Management, pracownicy biurowy przedsiębiorstw z wdrożonym Lean Manufacturing, wszyscy zainteresowani tematyką Lean Office.

Szkolenia o podobnej tematyce