16 Godzin, 2 Dni

Lean manufacturing nowoczesne zarządzanie produkcją

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwie, a w szczególności:  - praktycznego wdrażania narzędzi Lean Manufacturing (szczupłego wytwarzania)

  - metodologii zarządzania obszarem roboczym 5S

  - stosowania technik autonomicznego utrzymania ruchu (TPM)

  - kontroli wskaźnika produktywności maszyn i urządzeń OEE

  - metod redukcji strat w przedsiębiorstwie

  - procedur wdrażania systemu KAIZEN

  - narzędzi twórczego rozwiązywania problemów, komunikacji, konfliktów oraz przywództwa w zespole pracowniczym

 • 1. Wprowadzenie i pojęcia podstawowe
  2. Organizacja miejsca pracy na zasadach 5s
  3. Heurystyki lean manufacturing
  4. Komunikacja w zespole pracowniczym
  5. Konflikt i przywództwo w zespole produkcyjnym
  6. Total productive maintenance
  7. Produktywność a TPM
  8. Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange Of Die)
  9. System KAIZEN

 • Wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczenia, dyskusje kierowane

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjaliści i praktycy z danego zakresu wiedzy

Szkolenia o podobnej tematyce