16 Godzin, 2 Dni

Lean Logistic Szkolenie Lynsky Solutions

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę szczupłego zarządzania logistycznego – Lean Logistic. Uczestnicy uczą się identyfikować straty występujące w procesach logistycznych a następnie za pomocą właściwie dobranych technik je eliminować, optymalizować procesy i standaryzować pracę. Poznają zasady Lean w logistyce oraz narzędzia takie jak : Kanban, Just in Time, 5S, One piece flow, wykres makaronowy.

 • 1. Wprowadzenie do Lean Logistic.
  - Podstawowe pojęcia.
  - Czym jest logistyka i czym się zajmuje.
  - Podział funkcjonalny logistyki.
  2. Lean w logistyce. 7 zasad.
  3. Łańcuchy dostaw. Klient zewnętrzny i wewnętrzny.
  4. System produkcji masowej a system produkcji Toyoty. Tradycyjne i nowoczesne systemy wytwarzania. MTS, ATO, FTO, MTO, ETO.
  5. Lean management- gdzie kreowana jest wartość dodana.
  6. Triada strat: muri, mura, muda.
  7. Mapowanie procesów. Identyfikacja strat.
  8. Narzędzia lean logistic a jakość procesowa.
  9. Omówienie: Just in time - produkcja na czas, Kanban – system ssący, One piece flow – przepływ jednej sztuki.
  10. Wąskie gardła systemu. Teoria ograniczeń. Wykres makaronowy.
  11. Metoda 5S organizacja stanowiska pracy.
  12. Standaryzacja pracy.
  12. Analityka Lean Logistic. Wskaźniki raportowane w szczupłej logistyce.
  13. Optymalizacja miejsca, czasu i zasobów. Koszty w logistyce.
  14. Studia przypadku, ćwiczenia i warsztaty.

 • Uczestnicy otrzymują rejestrowany, numerowany Certyfikat LQcert Specjalista ds Lean Logistic

 • Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

 • Szkolenie kierowane jest do kierowników, specjalistów oraz pozostałych pracowników działów logistyki, dystrybucji, zaopatrzenia, koordynatorów dostaw, magazynierów, pracowników komórek Lean oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką logistyki oraz szczupłego zarządzania Lean .

Szkolenia o podobnej tematyce