14 Godzin, 2 Dni

Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych dla wyższej kadry menedżerskiej w firmie produkcyjnej

Kraków Trwa nabór 1 890,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 890,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  - Wyższa skuteczność przywódcza menedżerów
  - Wyższa motywacja menedżerów do świadomego, zaangażowanego przywództwa
  - Dobra atmosfera w zespole oraz wysoka satysfakcja obu stron z relacji menedżer - pracownik
  - Wyższa efektywność pracowników jako rezultat zaangażowania i utożsamienia celów zawodowych
  z firmowymi
  - Niższa rotacja kluczowych pracowników w organizacji
  - Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywane zadania
  - Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej organizacji poprzez innowacyjność (na poziomie pracownika, zespołu, działu)

  Korzyści dla uczestników:
  Po zakończeniu szkolenia Uczestnik potrafi:
  - Posługiwać się językiem perswazji, budować komunikat perswazyjny,
  - Wykorzystywać reguły wpływu społecznego w celu ugruntowania pozycji menadżera opartej o osobisty autorytet
  - Wykorzystywać kompetencje przywództwa sytuacyjnego adekwatnie do sytuacji rynkowej firmy oraz wewnętrznie zachodzących procesów w organizacji, w sposób celowany i z uwzględnieniem potrzeb,
  - Rozpoznać najefektywniejsze style kierowania wskazane do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu,
  - Dokonać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
  - Zdefiniować działania jakie musi podjąć przełożony aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
  - Definiować korzyści i trudności wynikające z pracy w zespole.

 • WIZERUNEK PRZYWÓDCY
  - Postawa przywódcy
  - Atrybuty przywództwa
  2. MENEDŻER JAKO PRZYWÓDCA
  - Przywództwo ukierunkowane na działanie
  - Zadanie, zespół, jednostka
  - Skuteczne kierowanie
  - Motywowanie pracowników
  - Model CLIMB
  - Ustalanie reguł i standardów pracy charyzmatycznego menadżera
  - Wywieranie wpływu menadżerskiego i komunikacja perswazyjna
  - Inteligencja emocjonalny charyzmatycznego przywódcy
  3. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
  - Styl strukturyzujący
  - Styl trenerski
  - Styl zachęcający
  - Styl delegujący
  4. ZESPÓŁ PRACOWNICZY I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA
  - Organizacja pracy zespołu – ustalanie celów zespołowych
  - Indywidualne role członków zespołu – diagnoza i postępowanie, przydzielanie zadań
  - Praca zespołowa – siła zespołu, odpowiedzialność, motywacja, współpraca.
  - Komunikacja w zespole
  - Zarządzanie sytuacjami trudnymi w zespole
  5. ZMIANA JAKO TRWAŁY ELEMENT ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM
  - Istota zmiany
  - Zarządzanie zmianą
  - Model kultury organizacji a pożądane zachowania kierownicze
  Ćwiczenia:
  - model kultury organizacyjnej – analiza przykładu,
  - model CLIMB – analiza fragmentów filmów, grupowa dyskusja moderowana,
  - style kierowania, style przywództwa – kwestionariusz LASI, praca warsztatowa,
  - zasady funkcjonowania zespołów – analiza kwestionariusza ról zespołowych, praca warsztatowa, okno Johari,
  - przywództwo w procesie zmiany – gra strategiczna „wspólna waluta”, której naturalna struktura polega na osiągnięciu celu i oporze w jego realizacji. Starania każdego z graczy, prowadzące do przezwyciężania tego oporu i osiągania celu, są sednem gry i tym, co powoduje, że jest ona zarówno zabawna jak i satysfakcjonująca. Gra pomaga Uczestnikom przygotować się na przyszłe wyzwania. Aktywność w grze nastawiona jest na działania, w trakcie których znajdowane są rozwiązania pojawiających się problemów. W takim procesie gracze uzmysławiają sobie, że mogą i powinni być aktywnymi i efektywnymi członkami grupy.

 • certyfikat TQMsoft

 • wykład i ćwiczenia

 • Dyrektorzy zespołów projektów; Projekt menadżerowie; Menadżerowie zespołów; Kierownicy działów.

 • 1 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce