16 Godzin, 2 Dni

Kurs Twórczość - Kreatywne myślenie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zdobycie:

  - wiedzy z zakresu znaczenia i rozumienia kreatywności

  - heurystyk myślenia,

  - działania w sposób twórczy, oraz nowatorskiego myślenia w biznesie,

  - pobudzania twórczego i kreatywnego myślenia oraz nabycie umiejętności znoszenia barier, blokujących kreatywność i twórcze myślenie,

  - stosowania technik stymulacji myślenia twórczego,

  - posługiwania się metodami twórczego myślenia, stosowania metod twórczego myślenia w podejmowaniu decyzji,

  - tworzenia „map myśli”, posługiwania się technikami twórczego rozwiązywania problemów.

 • PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Teorie kreatywności
  2. Myślenie twórcze – techniki pobudzania, ćwiczenia
  3. Techniki pracy twórczej - ćwiczenia
  4. Mind Mapping
  5. Twórcze metody podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów – omówienie i ćwiczenia.
  6. Warunki dla myślenia twórczego zespołu i jednostki wg. E. Nęckiej

 • dyplom i zaświadczenie

 • Szkolenie adresowane jest dla menadżerów IT, solutions architektów, programistów i konsultantów, którzy są zainteresowani rozwojem własnej kreatywności, pomysłowości i zdolności twórczych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce