0 Godzin, 14 Dni

Kurs taternicki i wspinaczki górskiej

więcej terminów () mniej terminów
 • Powtórzymy to wszystko, co przerabialiśmy na kursie skałkowym (być może coś umknęło twojej uwadze) tylko w ciekawszej scenerii a ponadto:  * będziemy się wspinać różnymi formacjami (graniami, kominami, zacięciami, płytami itp.) oraz na różne sposoby (wyciąg po wyciągu, z lotną, w zejściu), przy czym przynajmniej na trzech drogach będziemy się mogli rozpędzić (powyżej 10 wyciągów)

  * ponieważ to Tatry czy Alpy to nie Afryka i czasem może popadać to pewno zdarzy się nam wycofać ze ściany: trawersem lub zjazdami

  * a może zabiwakujemy gdzieś pod granią?

  * na pewno będziesz zakładał takie stanowiska i tak prowadził asekurację, jak nie robiłeś na kursie skałkowym

 • Program kursu taternickiego

  I. Wspinaczki

  Wymagane jest 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych), w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:

  * droga prowadząca granią - w tym fragmenty z asekuracją lotną;
  * droga prowadząca kominem;
  * droga prowadząca ścianą;
  * schodzenie drogą wspinaczkową;
  * minimum 3 drogi co najmniej 10-cio wyciągowe;
  * drogi o trudnościach IV w skali UIAA oraz sprawne prowadzenie przez każdego z kursantów wyciągów o trudnościach co najmniej III w skali UIAA; w miarę możliwości zalecane drogi o wyższej klasie trudności;
  * poznawanie wycofów ze ścian w terenie;
  * wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty;
  * wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
  * wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;
  * ćwiczenia autoratownictwa w terenie w zakresie jw.

  Opcjonalnie:

  * wspinaczki techniką sztucznych ułatwień;
  * biwakowanie w górach;
  * wspinaczki nocą.

  II. Zajęcia praktyczne

  Wszystkie umiejętności praktyczne wchodzące w zakres podstawowego kursu wspinaczki skalnej, a ponadto:

  * Węzły i podawanie liny - podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny. Asekuracja poprzez ciało.
  * Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.
  * Podstawy autoratownictwa, manipulowanie sprzętem:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą);
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo zwózka partnera w wysokim przyrządzie;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo wyciąganie partnera - przynajmniej jedną metodą (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga).

  * Wbijanie i wybijanie haków.

  III. Tematy wykładów

  1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem całości sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań; wady i zalety poszczególnych elementów.

  2. Asekuracja:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* teoria asekuracji - różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* prowadzenie wyciągu - taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno - i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* asekuracja na lodowcach i specyfika wspinaczki zimowej (opcjonalnie) - uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.


  3. Operacje linowe, autoratownictwo:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* zjazdy na linie - budowa stanowisk zjazdowych, czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeĽdzie, przejazd przez węzeł;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* wychodzenie po linie - różne metody wychodzenia, sytuacje wymagające wyjścia po linie, zasady poręczowania i poruszania się na poręczówkach;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem - nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na związanych linach) oraz metody podciągania;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* pierwsza pomoc - udzielanie pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyficznych sytuacji wypadków górskich;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* udział w akcjach ratunkowych - zachowanie w sytuacji usłyszenia sygnału pomocy, zasady współpracy z pogotowiem górskim, zasady zachowania się w akcji z użyciem śmigłowca.


  4. Taktyka:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* niebezpieczeństwa gór - z naciskiem na występujące latem, niebezpieczeństwa zimowe tylko w zakresie podstawowym; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia itp.;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* biwakowanie - biwak planowany i nieplanowany, biwaki zimowe tylko w zakresie podstawowym.


  5. Topografia i orientacja w terenie górskim:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* orientacja w górach - metody nawigacji w górach z wykorzystaniem mapy, kompasu i GPS;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* przewodniki i korzystanie z nich - główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* topografia szczegółowa rejonu działania - piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich - ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy noclegowej i szlaków turystycznych.


  6. Etyka, przepisy, historia:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór - opcjonalnie;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* przepisy regulujące uprawianie taternictwa - przepisy TPN, TANAP, PZA;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* historia alpinizmu i taternictwa - opcjonalnie.

 • Zazwyczaj prowadzimy kursy w Tatrach i Alpach Austriackich, Dolomitach lub Paklenicy. Wybór rejonów zależy w większości od pogody oraz warunków i w małej części od nas samych.

  W Tatrach bywa kiepska pogoda (kraina deszczowców...) i granit długo wysycha (w odróżnieniu od Hellentalu, Dolomitów i Paklenicy). Są tam najdłuższe podejścia, najmniej wspinania, średnio dużo własnej asekuracji. Ale za to są to Tatry...

  Trzy pozostałe rejony oferują najlepszy stosunek wspinania do podchodzenia (w odróżnieniu od Tatr) czyli mało łażenia a dużo wspinania, chociaż różnią się między sobą:

  Hellental jest najłatwiejszy, ma najwięcej wspinania, najmniej podchodzenia (bywa że 5 minut) ale też najmniej własnej asekuracji.

  Dolomity są najtrudniejsze, mają najwięcej podchodzenia i najdłuższe drogi, dużo własnej asekuracji, ale są najbardziej wrażliwe na pogodę i daleko.

  Paklenica ma średniej długości drogi i krótkie podejścia, bardzo dużo własnej asekuracji ale jest najdalej i najdroższa (płacimy za noclegi...)

  Na początku i na końcu sezonu (maj i październik) pogoda i warunki w Tatrach są kiepskie. Dlatego zazwyczaj będziemy się wspinać w Paklenicy i Austrii (chyba że w Tatrach będzie dobrze). Od połowy czerwca do początku października połowa zajęć będzie w Tatrach na Hali Gąsienicowej a połowa w Hellentalu, Dolomitach lub Paklenicy. Zawsze decyzję będziemy podejmować na bieżąco, w zależności od warunków i prognozy pogody. Przejeżdżać między rejonami będziemy moim samochodem (taki trochę większy...).

  W ten sposób poznasz wspinanie w dużych ścianach wapiennych (Hollental, Paklenica), dolomitowych (Dolomity) i granitowych (Tatry).

  Ponieważ nazwa "kurs taternicki" zwyczajowo przynależy do kursów odbywających się w Tatrach, dlatego te, które będą odbywały się również w innych górach mają nazwę "kursów wspinaczki górskiej". Ale różnią się między sobą jedynie miejscem odbywania wspinaczek. Programy kursów w swej części merytorycznej są tożsame.

Zajęcia prowadzę osobiście lub jeden z moich zaufanych instruktorów. Połowę zajęć będziecie mieć ze mną w Hellentalu, Dolomitach lub Paklenicy a połowę z drugim instruktorem w Tatrach. Pod naszą opieką jest was trójka w jednej grupie. Tworzymy dwie dwójki: chodzę związany z jednym z was (na zmianę), sprawdzając jednocześnie co robi pozostała dwójka.