80 Godzin, 0 Dni

Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika mianowanego

więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie uczestników do egzaminu dla osób ubiegających się o status urzędnika mianowanego

 • Moduł I – Sprawdzian wiedzy ( 50 godzin)

  • Organizacja i zarządzanie
  Środki, metody, zasady organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje

  • Polityka zagraniczna
  Uczestnictwo Rzeczpospolitej Polski w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej

  • Finanse publiczne i zagadnienia społeczno – ekonomiczne
  Prawo finansów publicznych, budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze UE w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne, pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, zagadnienia społeczno-ekonomiczne oraz ich wzajemna zależność w gospodarce i polityce społecznej, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody , wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie , współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej RP, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych

  • Administracja
  Funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej

  • Prawo
  Źródła prawa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, instytucje polityczne, sądownictwo, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych , służba cywilna


  Moduł II – Sprawdzian umiejętności (30 godzin)

  • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analizy i wykorzystania informacji, umiejętności planowania i organizacji, umiejętność praktycznego rozwiązania zadań psychologicznych

 • mini - wykłady

  ćwiczenia

  testy

 • Pracownicy korpusu służby cywilnej zatrudnieni w administracji publicznej

Szkolenia o podobnej tematyce